Author: Jesper Vang Hansen

Bækkegårds to husmænd

Der har kun været to ejendomme på Bækkegårds grund i Klemensker, men til gengæld har de begge eksisteret tilbage i 1600-tallet. Det vestlige husmandssted, øst for Balsmyre, blev nedlagt før 1900 og selvejergården Bækkegård...

Lille Krashavegårds udbyggere og husmænd

På gårdens “fortov” lå fra starten af 1700-tallet i alt fem ejendomme, hvoraf to eksisterer i dag. På gårdens “grund” lå der to ejendomme, hvoraf en findes i dag. Det er interessant at to...

Store Krashavegårds udbyggere og husmænd

  Store Krashavegård var en af de store selvejergårde i Klemensker. Grunden strakte sig fra Bolleris og 2,5 km nordøst til Hyldelyst. På grunden ligger 15 ejendomme, der alle er ældre end 1914. Derudover...

Sandkås – ejendomme før 1914

Jeg har beskrevet 51 ejendomme i Sandkås, der alle, på nær “Brinken” fra 1919, er bygget før 1914. 11 af dem er revet ned og eksisterer ikke i dag. Liste over ejendomme fra nord...

Tejn fiskerlejes grænse mod nord!

Trafikanter fra nord møder skiltet “Sandkås – Tejn” og fra syd skiltet “Tejn – Sandkås”, men hvor går grænsen egentlig mellem de to steder? I følge matrikelkortene går grænsen i Ndr. Strandvej mellem nr....

Husene mellem Sandkås og Tejn

Jeg har nu beskrevet de gamle ejendomme mellem Sandkås og Tejn.  Der har være små avlsbrug, håndværker-, arbejder- og fiskerboliger og et stort gartneri. De ældste huse er fra 1830’erne. Stedet afviger fra Sandkås...

Bornholms amtsregnskaber

Over 40.000 sider regnskaber er fotograferet Bent Andersen har afsluttet til kæmpe arbejde med at fotografere jordebogsregnskaber fra 1661 til 1848, kontributionsregnskaber fra 1800 til 1848 og adskillige mindre regnskaber som ammunition- og materielregnskaber....

Fra Olsker til Sandkås

På 18. selvejergårds jord, fortov og lynglod er interessant på mange måder. Der er mange slags ejendomme, der er ældre end 1914: En mølle, et missionshus, en smedje, flere husmandshjem og sågar bolig for...

Sandkås omkring Bakkegårdsvej

Sandkås har en helt speciel historie. Den del af Sandkås som ligger på Lille Bakkegårds del af Strandmarken har ni huse, der er bygget før 1914. De ældste huse lå langs det såkaldte udmarksgærde,...

En vandrehistorie fra Sandkås

Forleden talte med ejeren af en af de gamle villaer i Sandkås. Talen faldt på muren omkring det gamle stenbrud i Storedalen. Kender du ikke historien om grossereren der købte det nedlagte stenbrud til...