Vejledning

Øverste menu

”Bibliotek”  Omtale og introduktion til ældre topografisk- og faglitteratur med link til de indscannede skrifter. Biografiske håndbøger og beskrivelser over øens præster og amtmænd m.fl. Bornholms Vejvisere og 140 indscannede slægtstavler.

”Arkivserier”  Affotograferede arkiver: Tingbøger (justitsprotokoller) for hele Bornholm og indholdsreferater for Hammershus birk og Nørre Herred. Nørre herreds sogneråds protokoller, kopibøger og fattigkommissionsprotokoller, brandforsikringsarkivalier. Beskrivelse og gengivelse af  materiale fra Generalkommissariatet (mest om Christiansø), Biskoppens brevvekslinger. Amtets regnskaber og jordebøger. Skiftematerialer.

”Kommissioner”  Kildemateriale fra de tre første udmarkskommissioner 1720-1739. Transskriberinger og gengivelse af mange forskellige slags rapporter, breve og forordninger.

Nederste menu

”Udbygger og husmand” Nyeste projekt: Beskrivelse af ejendomme og ejerlister over beboere på de mindre ejendomme på (nord-)Bornholm.

”Historier” Oversigt over alle artikler, samt undersider med enten supplerende oplysninger eller transskriberinger af kilder

”Biografier” Flere personligheder er beskrevet ofte med supplerende undersider.

”Lokaliteter” Sted-specifikke artikler (Vang, Tejn)

Brug søgefeltet  

Jeg anbefaler, at man abonnerer på historierne (herover) og dermed modtage en notifikation (en mail), når jeg udgiver en ny historie.