udsnit Del af højlyngen i den søndre del af Rø sogn gælden fra 1837 til 1887