Store Lærkegårds udbygger

Udbygger på Kongens Mark

Senere matrikel 22b – brændt 1858

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Strandskoven var kongens ejendom. Den del af skoven der lå op til 19. selvejergårds jorde er afgrænset med blå streg. Den røde ring markerer stedet, hvor jeg mener at huset kunne have ligget. Udsnit af matrikelkort, der blev brugt i perioden 1828-1861.

Målebordsblad (1:20.000) fra 1914 – “Strandskoven” er indrammet med blåt

Huset historie kort

Huset blev opført af tømmermand Peder Olsen i 1835. Det brændte i 1858 og eksisterede altså kun i 23 år. Det seks fags store hus blev, så vidt jeg kan se, ikke genopført.

Huset blev brandforsikret i 1849. Da det brændte var ødelæggelsen total, kun 1 rigsdaler kunne resterne vurderes til.

Huset omtales som liggende på 19. selvejergårds fortorv. En anden kilde nævner, at huset lå på ”Kongens Mark”. Eneste sted, som forener de to betegnelser, er det område, der gik under navnet Strandskoven. Der findes ingen tegn i landskabet, der kan placere huset. En mulig placering er ren gætværk.

Ejerliste

1834-1846 Peder Olsen (1801-1865) og Karen Kjerstine Pedersdatter (1802-1845)

Peder Olsen blev født i Østermarie. Født 2/1 og døbt den 10/1 1802. Forældre var Ole Esbersen (West) og Kirstine Margrethe Pedersdatter, Gårdfolk på 56. slg. Han døde 18/4 1865 af apoplexi.

Karen Kjerstine Pedersdatter blev født i Olsker, døbt 20/6 1802. Forældre Peder Christophersen og Gjertrud Christine Bendtsdatter ”Oven Tejn”. Karen døde 25/2 1845 42½ år gammel af brøstsyge

Da de blev gift i Olsker 22/7 1833, var de begge bosat i Tejn.

I folketællingen den 1.februar 1834 er han tituleret som inderste og tømmermand i Tejn. I folketællingerne i 1840 og 1845: Husmand og snedker.

I folketællingen 1850 er han enkemand, husmand og snedker i Olsker. Han har sin moder Kirstine Petersdatter på 78 år boende hos sig. Hun var aftægtskone.

Folketælling 1860 boede han sammen med sine to børn Esper Peter Olsen og Sine Christine. Sønnen var nu ”husfader”.

Deres børn: Caroline Kjerstine Olsen (f. 30/9 1833 – død 16/3 1835), Jensine Olsen (f. 10/12 1834 – død 7/7 1839 – dræbt ved ”Vaadegjerning” altså at et vådeskud af Faderen), Esper Peter Olsen (f. 3/12 1837), Sine Christina Olsen (f. 23/9 1840)

Huset byggedes 1835

Gårdejeren på St. Lærkegård ydede lån til Peder Olsen, der sandsynligvis byggede huset selv.

En Panteobligation 12. marts 1835 viser, at Peder Olsen, som boede på 19. selvejergårds fortorv, lånte 50 rbd af Peder Jensen på gården ”til hans iboende huses opbyggelse”.  Som sikkerhed gav Peder Olsen pant i hans nyopførte 4 fags hus på 19. selvejergårds fortorv, samt alt nagelfast tilbehør, ind- og udbo, kreaturer og avlsredskaber, samt hans snedkertøj.

Hussalg til yngre bror

Skøde 12. oktober 1846 – Husmand Peder Olsen solgte huset til sin bror Esper Olsen, der boede på 12. vornedgaards grund i Klemensker.  Huset bestod af 4 fag stuehus og 3 fag ladehus, som var opført af Peder Olsen. Købssummen var 200 rbd.

1846-1858 Esper Olsen (1795-) og Elna Dothea Jørgensdatter (1796-)

Esper Olsen er født i Rø sogn 1795 af forældrene Ole Esbersen (West) og Kirstine Margrethe Pedersdatter.

I 1832 var Esper Olsen Udbygger på 10. vorned gård indtil han købte huset af broderen.

Deres børn: Esper Olsen (f. 24/9 1832 i Klemensker), Stine Margrethe Olsen (f. 1829 i Klemensker), Oline Olsen (f. 1838 i Klemensker), Margrethe Kirstine Olsen (f. 1841 I Klemensker), Marie Olsen (f. 1847 i Olsker)

Huset blev beskrevet i brandforsikringen.

Brandtaksationsprotokollen (Side 252 Billede 254) 19. februar 1849
Nr. 3 Et hus på 19 sg. fortorv. Esper Olsen. huset består af 6 fag, 10 1/4 al. Bredt, 3½ alen højt på stolperne og hejs af blandingstømmer, klinede vægge og stråtag, 2 bræddegavle, bræddeloft i 3½ fag, skorsten og bageovn, 5 fagvinduer, 5 døre, indrettet til beboelse og køkken, samt lo og lade, takseret 4 fag stuehus a 55 rd=220 rd, og 2 fag ladehus a 35 rd er 70 rd. i alt 290 rd.

Brandtaksationsprotokollen pag 109 – billede 111) 7. maj 1858 synedes branden på et hus på 19. sg.s fortorv tilhørende Esper Olsen, som nu boede i Klemensker. Huset var forsikret under 102, den 14/2 1849 for 290 rd. Reddede materialer var blot 1 rd.s værdi)