Tejnvej 55- Sandkås

Marielyst

Tejnvej 55
Matrikel 82gy – parcel af matrikel 82fq (Østerled)

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Matrikelkort 1860-1924. Matrikel 82fq, hvorfra 82gy blev udskilt i 1913. Her byggedes Marienlyst

Oversigt i Skøde- og Panteprotokollen

Ejerliste

Skøde den 31/1 1914 fra Gustav Fredrik Lundgren til fru Marie Neukranz fra Steglitz – en forstad til Berlin. Parcellen var opmålt til 3439 kvadratalen og købsprisen var 860 kr. Købekontraktens dato er 23. juli 1913 og på det tidspunkt var jordlodden allerede overtaget. Landbrugsministeriets godkendelse til udstykning fandt sted den 2/12 1913 og det endelige skøde blev udfærdiget den 31/1 1914.

1914-1943 Marie Juliane Vilhelmine Neukranz (1867-1943)

Marie Neukranz er født 28/11 1867 i København, og boede i tyskland, da hun købte grund og byggede huset i Sandkås. I Folketællingen 1921 boede Maries datter Else Antonie Juliane Neukranz (f. 27/1 1884 i Tyskland) alene i huset. Det oplystes, at Else havde taget ophold i sognet i 1914. Hun betegnes som “husholderske” og stod udenfor trossamfund.

I Folketællingen 1930 og 1940 boede Marie og hende yngste barn Else Neukranz,  som de eneste i huset.  Else havde markeringen “S” i en af kolonnerne i folketællingen, hvilket betyder sindssyg.

Vejviseren 1928 står kun navnet Else Neukranz, som angav, at hun var “rentier” på matrikel 82gy – altså, at hun levede af sine medler.

Marie var enkefrue i 1930 og nedenstående annoncer fortæller, at hun gav sangundervisning og optrådte med musik på Bornholm. Foruden Else, havde hun en yngre datter Erna der var koncertsangerinde sanger.

Politiske og Avertissmentstidende den 4. juni 1915

Annonce i Bornholms Tidende 13. oktober 1917

Annonce i Bornholms Tidende. Hotel Phønix lå i Rønne.

Marie Neukranz blev engang i 1920erne fastboende i Sandkås. I 1933 købte hun Østerled af Gustav Lundgren og lod sin datter Else bo i huset. (se mere her). I  1941 havde hun besluttet at sælge sit hus og i stedet bo mere beskedent i en lille lejlighed eller værelse.

Annonce i Bornholms Tidende 15. oktober 1941

Annonce i Bornholms Tidende 24. oktober 1942

Marie Neukranz døde omkring 1. marts 1943 på Bornholm. Hvor og hvornår har jeg ikke fundet oplysninger om.

1943-1956 Carl Chr. Munch og Sophie f. Andersen

Speditør Carl Munch, Ingerslevgade 200  i Københvn købte hus og jord matrikel 82gy for 19.000 kr af Marie Neukranz (ejendomsværdien var sat til 10.000 kr) (Tinglyst i januar 1943 i flg. Bornholms Tidende 13/1 1943)

I 1944 er der i Vejviseren ingen bosat på denne matrikel.

Luftfoto 1958 af Marienlyst. I baggrunden “Klimax” og “Pension Friheden”. Billedet tilhører Det kgl. Bibliotek

1956- Ernst Lærke Hansen (1926-2007) og hustru Wivi

Skøde 8/12 1956 fra Carl Chr. Munch til Ernst Lærke Hansen. Købspris var 29.000 kr (ejendomsværdi 17.000 kr)

Han var vognmand/fragtmand, født 9/1 1926 og døde i Sandkås 7/3 2007. Hustruen Wivi Hansen har stadig ejendommen (2021).

Matrikel 82na blev udmatrikuleret i 1956 af naboen nord for Marielyst. Ernst Lærke Hansen købte grunden og opførte et sommerhus her i 1973.

Tejnvej 55. Foto: JVH aug 2021