Tejnvej 40 – Sandkås

Clarashøj, Tejnvej 40, Sandkås

Sommervilla – Oprindelig hed huset “Claras Höhe” på tysk. På nyere kort ses det også stavet “Klarashøj”.

Matrikel 72b – parcel af Solhøj, matrikel 72a. Udstykket 1909.
Matrikel 82oh og 72c er tillagt ejendommen.

Oversigt i Skøde- og panteprotokollen

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Den 13/12 1909 udstedte Caroline Jørgensen, på sin datter Albine Hullgrens vegne, skøde på matrikel 72b til professor dr. F.W.K. Müller fra Zehlendorf i Tyskland. Direktør for Det antropologiske Museum i Berlin.

Købspris 500 kr.  Grunden var sat i hartkorn til 1 fdk 1½ album.

1909-1931 F.W.K. Müller
Professor og doktor fra Zehlendorf i Tyskland. Døde 1930/31 og efterlod sig to børn, der arvede ham: Det var prakt. Læge, dr. med, Wolfgang Hildebrand Müller og lærerinde Hildegard Frieda Müller.

Clarashøj. Foto: JVH 14. december 2021

Brandforsikring 1911
Østifternes Brandforsikring 11. maj 191. Ejer Professor Müller.
Sommervillabygning til Beboelse med 5 Værelser i Stuetagen, alle med bræddeloft og bræddegulv. Alt Træværk samt Væggene er Oliemalede. Desuden findes en Kjøkken, Forstue og W.C. Der findes en 9 tommer Skorsten af brændte Sten. Til Loftet fører en Trappegang og 3 Værelser på Loftet samt Garderobe. Udenom Bygningen er Terrasse med Brystværn af Beton. I Stueetagen findes en Karnap. I Loftsetagen er Kvist. I Kiøkkenet er en kiøkkenindretning med Komfur.
4 Fag, 12 Alen langt, 11 Alen bredt, 4½ Alen højt, grundmur af brændte sten, Tegltag.
Fundament og Terrasse sættes til 500 kr og Komfuret 20 kr.
Huset ansættes til 4.500 kr

Skøde 27/3 1931 til afdelingsingeniør Kurt Karl Theodor Rhode og enkefru Laura K. Reinvald, f. Jørgensen

1931-1948 Kurt Karl Theodor Rhode og Laura K. Reinvald, f. Jørgensen.

Note i Østifternes Brandforsikring for 13/6 1947 oplyser, at Ingeniør Kurt Rhode var død og hustruen Mary Rhode nu var ejer af den ene halvdel. Ejerne af villaen ville ”tage ophold der fra 22. juni”.

En skifteudskrift fra 15/9 1948 oplyser at Kurt Karl Rhodes enestearving var enken Mary Nielsine Rhode, f. Jørgensen på halvdelen

Clarashøj 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1948-1951 Laura K. Reinvald, f. Jørgensen og Mary Nielsine Rhode, f. Jørgensen

13/6 1951 Laura K. Reinvald døde og kioskejer Hans Vilhelm Reinvald arvede hendes andel.

13/6 1951 skødede Mary Rhode (Ribegade 8, Kbh.) sin halvpart til Hans Vilhelm Reinvald.

1951-1972 Hans Vilhelm Reinvald

Reinvald ejede kiosken, Jagtvej 173, København Ø. Boede privat i Vendersgade i København.

Den 3. april 1972 blev ejendommen matr. 72b og 72c solgt på tvangsauktion.

I 1972 købte Reinwald det ubebyggede stykke jord matrikel 82oh mellem ejendommen og vejen af Katrine Sørensen. Matrikel 82oh blev solgt på tvangsauktion i februar 1974.

-1978-1989 Knud V. Bruun

Adresse 1989: Østerled 3, 2100 København Ø.

21/2 1989 skøde fra K.V.Bruun til Anne Cathrine Bollerup og Mogens H. Bruun. Købspris 450.000 kr.

1989-1995 Anne Cathrine Bollerup og Mogens H. Bruun

Skøde 19/6 1995 skøde fra Mogens Bruun på sin halvdel til Anne Cathrine Bollerup. ½ del af vurderingsværdien på 550.000 kr.

1995- Anne Cathrine Bollerup

Clarashøj. Foto JVH 15. juni 2021