Sandkaas Badehotel

”Det hvide hus”

Matrikel 82fo

Navneskift o. 2015 til Sandkaas Badehotel.

Tejnvej 52

Matrikel 82fo – se oversigt.
15/8 1909 solgte August O. Funch en udstykning af matrikel 82 cs for 1.325 kr til frøken Meta Flotow.

1909-1946 Frøken Meta Flotow

Jeg har intet fundet, der kan afdække hvem Meta Flotow var og hvorfra hun stammede. Måske fra Köningsberg.

Huset er blevet bygget umiddelbart efter grunden blev købt. I artikel om tysk ejendom fra 1. oktober 1913 nævntes, at søstrene Flotow ejede huset og drev et lille pensionat.

Den 21/8 1916 lånte Meta Flotow 3.000 kr i Bornholms Spare- og Laanekasse mod pant i grund og bygninger. Lånet blev sandsynligvis taget i forbindelse med tilbygning/ombygning.  Friedrich Flotow underskrev lånedokumentet som Meta Flotows befuldmægtigede. Friedrich Flotow er sandsynligvis en tysk komponist.

Ejendomsværdien i 1923 var 17.000 kr, hvorfor panthaveren accepterede frasalg af en parcel i 1923. Matrikel 82il blev solgt til stenhugger Thorvald Sonne. I skødet  nævnes, at Frøken Flotow af Olsker Sogn tilstår at have solgt strandlodden tilhørende ejendommen matrikel 82fo. Udtrykket ”den af mig tilhørende ejendom” er overstreget. Sandsynligvis var den egentlige ejer et slags interessentselskab med frøken Flotow som fuldmægtig. Salgsprisen for strandlodden var blot 10 øre pr. kvadratalen og da lodden var 3045 kvadratalen gav det en salgspris på 304 kr 50 øre.

Sandkaas o. 1913. Foto: Alfred Kjøller. Billedet tilhører Bornholms Museum

Navnet “Det hvide Hus” er blevet brugt allerede fra starten af dets eksistens. Stedet har være drevet som pensionat først for primært tyskere og efter krigen som et populært feriedestination for den københavnske kulturelite:

Ferieberetninger

Social-Demokraten 11. juli 1934 læses på side 8:

Bornholms synes at øve en særlig tiltrækning paa Teaterfolk, og Folk der har med Teater at gøre. Foruden dir. Poul Gregaard [Folketeateret] og Fru Eva Heramb [skuespiller], der har fast Bopæl i ”Det hvide Hus” i Sandkaas, slaar ogsaa Ulla og Johannes Poulsen sig ned for resten af Ferien som Gæster i ”Det hvide Hus”, hvor senere Dramatikerne Jens Locher og Flemming Lykke kommer paa Besøg et Par Uger sammen med Dagmarteatrets Eks-direktør Otto Jacobsen.

Endvidere ferierer ogsaa vor Medarbejder Georg Wiinblad paa Bornholm – i Journalistforbundets Sommerhus i Salene ved Gudhjem.

Beslaglæggelse af tysk ejendom

I henhold til lov nr. 132 af 30/3 1946 om konfiskation af tysk og japansk ejendom overgik ejendommen den 21/7 1947 til Den danske Stat. Ejendomsværdien var 15.000 kr.

31/10 1947 solgte Statens kommissarius til Pensionatsejer Michael Dahl for 40.800 kr

Det Hvide Hus, Luftfoto 1949. Tilhører Det kgl. Bibliotek

1947-1954 Michael Dahl

Michael Dahl var ejer af pensionatet Imatra, Tejnvej 74. Grunden, som han købte af den danske stat, opdelte han i flere matrikler i 1951. Det drejede sig om matriklerne 82or, 82os, 82ot, 82ou, 82ov, 82ox og 82oy. De fleste grunde blev bebygget med sommerhuse, som efterfølgende blev solgt. (se interview)

1954- Svend Aage Jensen

Svend Aage Jensen havde for 5.000 kr forpagtet pensionatet i et år – siden 1/1 1953. Michael Dahl solgte en del af grunden, og pensionatet på matrikel 82fo, til pensionatsforpagter Svend Aage Jensen for 55.000 kr. Han drev senere pensionatet “Imatra”.

Det Hvide Hus, Luftfoto 1958. Tilhører Det kgl. Bibliotek

-1978 Hans Holm

Hans Holm boede på ejendommen “Capri” på Strandvejen. I Vejviseren var hans titel “Chaffør”. Opførte et anneks i 1967.

1978-1985 Kirsten og Eskild Munch

Skøde 13/4 1978 med købsum på 700.000 kr

1985-2006 Esther og Wilmer Munch

Skøde 17/5 1985 – købesum på 750.000 kr.

Matrikel 82fm solgtes i 1986 til Svend og Bent Vahleur

I 1987 blev hotelpensionatet udvidet med 150 m2 ved siden af hovedbygningen mod vejen til få værelser og selskabslokaler. (Bornholms Tidende 23/3 1987)

I forbindelse med salg blev der spekuleret i at opdele ejendommen til ferielejligheder 2005-2007

2006-2011 Vagn Esmann Christiansen, Roskilde

2006 købte selskabet ”Bornholmerferiehuse ApS” ejendommen, som blev vurderet til 2.800.000 kr

2011-2016 Gry og Kurt Barfod

Navneændring til ”Sandkås Badehotel”

2016- Helen og Phillip Marker

Ejendommen blev en del af Markers ejendomsselskab.

2018- Josephine Anne Hansen og Christian Feldthusen

Sandkaas Badehotels hjemmeside: