Klinteløkken 9 – Sandkås

Klintely, Klinteløkken 9, Sandkås

Klinteløkken 9
Gartneri til 1958 og fra 1968 pensionat

Matrikel 82fb er en parcel af 82u af Strandmarken, der blev udmatrikuleret den  27/9 1899 og skyldsat til 2 album uden gl. skat.

Skøde- og panteprotokollens oversigt over matr. 82fb

Skøde- og panteprotokollens Oversigt over matr. 82fb efter 1958

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde 7/11 1901: Gårdejer Frits Julius Jacobsen på 14. slg. solgte parcellen 82fb for 1200 kr. til Carl Christian Espersen. Køberen var startet med at opbygge et hus på matriklen den overtagelse. Der var tinglyst en 8 alen bred vej gennem matriklen for ejeren af matriklen 18c og 18d.

1901-1905 Carl Christian Espersen

Brandforsikring 1901

Alm. Brand for Landejendomme, forsikringsnummer 301 i Olsker, matrikel 82fb:
29/8 1901. tilhørende Karl Kristian Espersen, (under opførelse)
a. Stue og Ladehus i Øst-Vest, 6 Fag, 19 Alen langt, 12 Alen bredt, 4 Alen højt. Ydermure af beton, 2 bræddegavle, Spaantag, Bygningen under opførsel, Vindues- og Dørekarm, Raastensvæg tværs over Bygningen. ! skorstensrør af Brændte sten, 4½ og 9 tommer indvendig. Pibens højde 5/4 Alen over tagrygningen. Fundament af Beton 1 Alen højt. Blev vurderet til uden Fundament 6 Fag a 150 kr er 900 kr.

Alm. Brand for Landejendomme, forsikringsnummer 301 i Olsker, matrikel 82fb
12. december 1901, tilhørende Karl Kristian Espersen (efter opførelse)
a.  Stue og Ladehus i Øst-Vest, 6 Fag, 19 Alen langt, 12 Alen bredt, 4 Alen højt. Ydermure af beton, 2 bræddegavle, Spaantag. 4 Fag inddelt til 2 Stuer, 2 Kamre, Forstue og Kjøkken, alt med Bræddegulve og Bræddeloft. Indvendige vægge af raa Sten med asfalleret (?) finspækning. Døre, Loft mm er malet. Kælder 6×6 Alen. Skorstensrør af Brændte sten, 4½ og 9 tommer indvendig. Pibens højde 5/4 Alen over tagrygningen. 2 Fag til Ladehus, Hvor i kun er lavet Svinehus, med Betongulv og Bræddevægge. Fornødne vinduer og Døre. Blev vurderet til uden Fundament 4 Fag a 400 kr og 2 Fag a 200 kr kr er 2000 kr.

Tvangsauktion

Skøde 13/6 1905 efter fogedforretning.  Karl Kristian Espersen kunne ikke klare de økonomiske krav fra sin kreditorer, hvorfor ejendommen blev sat på tvangsauktion 2/11 1904. Gårdejer Fritz Jacobsen fra Lundegaard var enestebyder med 1700 kr. Fogedudlægsskødet transporterede han videre til arbejdsmand Hans Mathias Andersen

1905-1935 Hans Mathias Andersen og Laura

Hans M. Andersen blev født 27/5 1872 i Sandvig
Laura Andersen blev født 14/3 1876 i Blidstrup, Fredensborg Amt

Deres børn: Anna Andersen, f. 31/5 1907 i Olsker, Hermine Andersen, f. 31/10 1908 i Olsker, Karl Andersen, f. 2/10 1910 i Olsker, Henry Andersen, f. 5/6 1913 i Olsker

Hans Andersen var gartner.

Brandforsikring 1911

Alm. Brand for Landejendomme, forsikringsnummer 301 i Olsker, matrikel 82fb
19. maj 1911, tilhørende Hans Mathias Andersen

a. Stue- og Ladehus i Syd, 6 Fag, 19 Alen langt, 12 Alen bredt, 4 Alen højt. Ydermure af beton, 2 bræddegavle, Spaantag. 4 Fag til beboelse med 1 Forstue, 2 Stuer, 2 Kamre og Kjøkken, alt med Bræddegulve og Bræddeloft. Tapeseret i 1 Stue. Alt Træværk er malet. Skorstensrør med 2 Alen høj Pibe. Fornødne vinduer og Døre. 2 Fag til kostald og Grisehus, med Bræddekrybber. Blev vurderet til 6 Fag a 500 kr. er 3000 kr.

b. Bygning i Øst (1 år gammelt) 7½ Alen lang, 6 Alen bred, 3 Alen betonvægge og 1½ Alen med Bræddevægge, Paptah 2 bræddegavle. Bræddeloft i Hele Bygningen. Benyttet som Vaskehus, hvori betongulv. 1 Aaben Skorsten af Mursten 1 alen 1½ alm indvendig Pibens Højde:1 ¾ alen. Resten Materielhus. 45kvadratalen a 10 kr er 450 kr

c. Hønsehus i nord (2 år gammelt), 4½ Alen langt, 3 Alen bredt og 3 Alen højt, Betonvægge og paptag. Benyttes som hønsehus 13½ kvadratalen. 50 kr
I alt 3.500 kr

Forsikringstegning 1911

Brandforsikring 1926

Alm. Brand for Landejendomme, forsikringsnummer 301 i Olsker, matrikel 82fb
3. august 1926, tilhørende Hans Mathias Andersen

a. Stue- og Ladehus i Syd, 7 Fag, 12 meter langt, 7,6 m bredt, 2½ m højt. Spaantag – uforandret Blev vurderet til 7200 kr.

b. Vaskehus, 4,7 m lang, 3,2 m bred, 2,5 m højt, paptag, betonvægge uforandret 1000 kr

c. Belgrece (ny), 5,6 m lang, 2,9 m bredt og 2,5 m højt. Kampestensvægge Pladetag, Fornødne Vinduer og Porte 16 m2 a 18 kr er 300 kr

d. Ny Bygning i Syd-Nord, 4 Fag, 8m langt, 5,5 m bredt og 3,5 m højt, kampestenvægge og Pladetag. Indretning til 4 Værelser og Forstue, Bræddeloft og Bræddegulv, hle Bygningen fornødne Vinduer og døre. 44 m2 a 68 kr er 3.000 kr
I alt 11.500 kr

Skøde 14/11 1935 fra Hans Mathias Andersen til Henry Pouli Andersen. Købspris 4734, 89 + boligret.

1935-1949 Henry Pouli Andersen og Valborg

Henry Andersen, f. 5/6 1913, var yngste søn af ovenstående Hans og Laura Andersen.

Gartner Hans Andersn. Foto fra Tejn Arkiv

Skøde 7/11 1949 fra gartner Henry Pouli Andersen til gartner Johannes Peter Lund. Købspris 9.000 kr.

Luftfoto 1949 af Klintely. Tilhører Kgl. Bibliotek

1949-1958 Johannes Peter Lund

Skøde 21/8 1958 til Arne Andreas Carlsen. Købspris 25.500 kr

Luftfoto 1955 af Klintely. Tilhører Kgl. Bibliotek

1958-1996 Arne Andreas Karlsen og Edith

Arne Karlsen, teglbrænder, født 26/11 193. Gift med Edith i 1955, der var født i Nr. Nissum i Vestjylland.

Der er et portræt af Edith Karlsen i anledning af 60-års fødselsdag den 2/3 1988 og 75-års fødselsdagen den 4/3 2003 i Bornholms Tidende. Edith Karlsen er citeret for, at i 1958 var Klintely et mindre gartneri og meget forfaldent. Der hørte et par sommerlejligheder til ejendommen, som de lejede ud. Senere drev de rigtigt pensionat med halvpension.

Klintely blev fra 1960’erne fuldtidsbeskæftigelse for begge ægtefæller og fra 1968 voksede virksomheden hurtigt med opkøb af nabogrunde. Følgende matrikler blev tilkøbt: matr. 82qq, 82cx, 82tz, 82xh og 82xg. Senere blev matriklerne samlet under matr. nr. 82fb.

I Kommunens filarkiv kan læses følgende:

I 1968 blev der søgt byggetilladelse til indretning af 6 dobbeltværelser i loftetagen, 2 toiletter og 2 stk vaskerum med brusebad. Tagetagen skulle udlejes til turister, men blev bremset af stadslægen, der fandt kolibakterier i brugsvandet. Problemet løstes i maj 1969, hvor ejendommen blev tilsluttet Tejn Vandværk, der dog skulle suppleres af et trykforøgeranlæg.

1971 byggedes ”Pensionærfløjen” med 8 dobbeltværelser, samt køkken og spisesal
Betingelse for byggetilladelse var behørig hensyntagen til den projekterede omfartsvej, der skulle sløjfes ind over mark fra nord til den nedlagte jernbanelinie.

1974 opførtes et anneks med 3 dobbeltværelser

1977 opførtes en forlængelse med 6 dobbeltværelser – Svømmehal blev ikke realiseret

Postkort o. 1980 – Tejn arkiv TLA-4745

1983 2 nye fløje med hver 3 værelseslejligheder langs den gamle bane.
Målet var at pensionatet med 100 senge.

1986 en 136 m2 tilbygning til eksisterende restaurant-bygning

I 1990 kaldtes stedet ikke længere et pensionat, men hotel.

Skøde 19/11 1996 til Jacob Lund og Torben Jensen. Købspris 2.430.000 kr

1996- Jacob Due Lund og Torben Jensen

1997 blev bopælspligten frafaldet og fra starten af 2000 blev hotellejlighederne solgt som ferieejerlejligheder.

Se Hotel Klintelys hjemmeside

I dag udlejes ferielejligheder og feriehuse fra 1. marts til 31. oktober