Bølgen – Tejnvej 66

Tejnvej 66

Matrikel 82fp, der er en parcel af matrikel 82cs

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Skøde fra August Odinius Funch den 7/2 1910 til stenhugger Thorvald Sonne
Thorvald Sonne var August Funchs svigersøn og købsprisen var 300 kr.

1910-1951 Thorvald Sonne (1884-1959) og Sandra Augusta Elisabeth Funch (1889-1970)

Stenhugger Thorvald Sonne og Sanda Funch blev gift 12/9 1908 i Olsker.
23/4 1910 lånte Thorvald Sonne 2600 kr i Kreditforeningen af Grundejere i de danske Østifter.

“Bølgen” og “Det hvide Hus” 1919. Billedet tilhører Bornholms Museum

I 1923 købte Thorvald Sonne matriklen 82il (nu Tejnvej 43) af frøken Meta Flotow. Grunden beholdt han til 1951, hvor han solgte den til brugsforeningsuddeler Jens Christian Fiil for 4.500 kr.

I 1958 boede forh. Stenhugger Thorvald Sonne i Grummeløkkegade 10 i Allinge. Nekrolog i Bornholms Tidende 21/12 1959: Han byggede ejendommen ”Bølgen” og var en interesseret havemand, der forstod at udnytte hver en plet jord i haven. I en del år drev hr. og fru Sonne en slags konditori med kaffe og sodavand om sommeren.

Bølgen, Tejnvej 66. Luftfoto 1959 tilhører Det kgl. Bibliotek

1951-1973 Hans Erik Pedersen Frigaard (1918-1971) og Lizzy Margrethe Svendsen (1924-2016)

Skøde fra Thorvald Sonne til arbejdsmand Erik Frigaard matriklerne 82fp og 82ie. Købsprisen var 25.000 kr

1973-2019 Svend Erik Frigaard (1945-2019)

Foto: JVH 22. juni 2021

Ejendommen blev solgt i juni 2019 og ombygget i 2020.