Frydendal – Juelsmindevej 2

Frydendal, Juelsmindevej 2, Klemensker

Matrikel 108b

Udskilt fra matr. 108 ved Landbrugsministeriets skrivelse af 30/7 1902

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 2. række

Frydendal har ejendommen heddet fra start. Sandsynligvis inspireret af områdets gamle navn “Fogdedalen”

Skøde 5/9 1902 fra Christian Nicolaj Riis til Frederikke Engeline Hansen, J. Hansens enke [den skulle være tinglyst den 17/9 1902, men findes ikke i skøde- og panteprotokollen]

1902-1914 Frederikke Engeline Hansen (1846-1926)

Hun er født 31/7 1846 og hendes forældre var Frederik Hansen og Elisabeth Kure, 20. Slg. Gr. i Klemensker. Var gift (fra 1874) med Jens Hansen, Vestre Bedegadegård. Han døde 1892 og hun drev gården med bestyrer til 1901). Hun døde 12/7 1926 i Bolleris.

I 1911 (i flg. Folketællingen) drev Frederikke Hansen en afholdsbeværtning i ejendommen. Hos sig boede datteren Camilla Elisabet Hansen, f. 12/3 1883, ”strygejomfru”, samt tre logerende: Ferdinant Lytgens, gift handelsmand fra Nymønster, snedkersvend Jens Andreas Kristensen og snedkersvend Karl Henrik Ibsen

Skøde 12/5 1914

fra Frederikke Hansen til Frederikke Tiburtia Pedersen, f. Hansen. Læst 20/5 1914. pol. 615

Luftfoto Frydendal 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

1914-1971 Frederikke Tiburtia Pedersen, f. Hansen

Hun fødtes 14/4 1884 i Klemensker. Hun var datter af ovennævnte og Jens Hansen fra Vestre Bedegadegård. Hun døde 12/7 1971 i Årsdale. Hun var gift med Peter Martin Pedersen på Bollerishuset se denne.

Folketællingen 1921 oplyser, at hun var enke, landbruger og afholdsbeværter. Samboende var en ”slægtning” Frederikke Hansen 31/7 1876 i Klemensker, og en uldhandler Niels Nielsen fra Vinding,

Magny Pedersen i Tejn var værge for Frederikke Pedersen og havde dermed myndighed til salg af ejendommen.

1972 4/1 Skøde til Laila Olsen. Købssum 55.000 kr

 

1972-1979 Laila Olsen

Laila Merete Nielsen døde o 1979/80 og skifteretten i Brøndbyøster behandlede dødsboet i en arveudlægssag

1979 5/4 skøde til Kjeld Nielsen. Købssum 348.000 kr

 

1979-1980 Kjeld Nielsen

1981 6/1 solgt på tvangsauktion til Børge Knudsen – skøde 29/4 1981. Budsum 185.000 kr

 

1981-1987 Børge Knudsen

Annonce 23. oktober 1986 i Bornholms Tidende

1987 14/1 skøde til Inger Kofoed og Bjarne Rasmussen. Købssum 415.000 kr

Luftfoto Frydendal 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek

1987-1995 Inger Kofoed og Bjarne Rasmussen

1995 29/5 skøde til Solveig Hansen og Birger Sørensen Pedersen. Købssum 465.000 kr.

I flg. annonce i Bornholms Tidende ses, at Birger Pedersen boede på Juelsmindevej 2 i 1984

Annonce14. august 1998 i Bornholms Tidende

1995-Solveig Hansen og Birger Sørensen Pedersen

24.august 2012 døde Birger Pedersen på Juelsmindevej 2

-2017-Anton Marius Madsen

(i flg. Vejviser 2017)

-2022- Kent Lauring Elleby og Else Marie Elleby

Footo JVH august 2022