billede 1926 i Bornholmske billeder bestil at Andreas Jensen Clemens