Fredsminde – Aagaardsvej 26 – matrikel 86b

Fredsminde, Aagaardsvej 26, Klemensker

Parcel nr. 2 af 9. vornedgård

1863: sat i hartkorn til 6 skp 1 fdk 2½ alb

Omfattede desuden matrikel 9u (til 1949), matr. 9v og 9x af Nyker sogn.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 1. række 2. sæt Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde og panteoprotokol 2. række Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Parcellen blev udstykket i 1857 og ejendommen er opført i årene 1857-1858.

 

Skøde 21/7 1857  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra 9. vg. ejer, Weust Mogensen Schou, til Hans Thorsen. Parcellen nr 2 blev udstykket 16/6 1857 og solgtes for 1300 rd. Køberen forpligtede sig til at opføre bygninger på grunden inden to år.

 

1857-1863 Hans Thorsen og Elline Maria, f. Kjæreby

Hans Thorsen blev født 5/8 1833 i Klemensker. Forældre 16. slg. Bolbygårds ejer Peder Thorsen og Karen Maogensdatter

Elline Maria Kjæreby blev født 18/3 1836 i Klemensker. Forældre 50. slg. udbygger Niels Mogensen Kjæreby og Kirstine Pedersdatter. Elline døde i Klemensker 20/4 1903.

Deres børn: Hans Morten Thorsen, f. 1858 i Klemensker, Engeline Kirstine Thorsen, f. 1859 i Klemensker

Brandforsikring 4. kvartal 1860 Arkivalieronline (sa.dk)

Stue 6 fag a 45 rd er 270 rd og 6 fag ladehus a 30 rd er 180 rd. I alt 450 rd. [Findes ikke i brandtaxationsprotokollen, men kun i forsikringsprotokollen]

Auktionsskøde 7/9 1863 Arkivalieronline (sa.dk)

Den 3. og afgørende auktionen den 24. januar 1861 blev annonceret i Berlingske politiske og avertissements Tidende 284, 285 og 286 – 4., 5. og 6. december 1860

Berlingske Tidende 4. december 1860

Parcellen  blev solgt til husmand Anders Thorsen på 16. slg. grund i Klemensker for 1000 rigsdaler. [Anders var halvbror til Hans Thorsen] I skødet bemærkedes, at bygninger ikke tidligere er tinglyst, hvorfor den forrige ejer ikke havde bevislig adkomst til bygningerne.

1863-1889 Anders Hansen Thorsen og Antonette Kristine, f. Sode

Anders Thorsen blev født 27/1 1819 i Klemensker. Søn af 16. slg. Bolbygårds ejer Peder Thorsen og Elsebeth Margrethe Hansdatter. I 1860 som skomager, 1870 nævner at han er kommandørsergent og avlsbruger. Han døde som logerende hos Marie Thorsen på 48. slg. grund 21/5 1892

Den 11/6 1877 blev han udnævnt som Dannebrogsmand som afskediget underofficer (oversergent).

Antonette Kirstine Sode blev født 3/3 1825 i Vestermarie. Forældre: udbygger Herman Sode og Kristine Hermansdatter på 47. slg. gr. Hun døde 25/7 1888 på 9. vg. parcel.

 

Håndværkeres lovpligtige brandforsikring pr 13/9 1862 Arkivalieronline (sa.dk)

Skomager Anders Thorsen, der har drevet sit håndværk fra 1. april 1858, men først tilflyttet sin nuværende bolig, et hus på 9.de vgd. Parcel,  for u.(ungefær) 2 år siden. Af huset, der under forskr. Nr. 360 er forsikret for 450 rd, indgår det der benyttes til beboelse og værksted: 16 ¾ alen længde og 9½ alen bredde altså:= 159 1/8 kvadratalen

Pantebrev 19/3 1863 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Thorsen lånte 500 rd af gårdejer Mogens Jensen på Julegård.

Købekontrakt og skøde ¾ 1889 Arkivalieronline (sa.dk)

Anders Thorsen sælger til Anders Jespersen grund og bygninger inkl. 2 kakkelovne og murkar. Salgssum 5.900 kr

 

1889-1904 Anders Jespersen og Anine Kristine, f. Vest

Anders Jespersen blev født 6/7 1841 i Klemensker. Anders Jespersen døde i Hasle 5/12 1915.

Anine Katrine blev født 22/6 1846 i Klemensker

Deres børn: Hans Andrias Jespersen, f. 1879, Laurids Henrik Jespersen, f. 1884, Martin P. Jespersen, f. 10/11 1885 i Klemensker, Anna Marie Jespersen, f. 10/11 1885

Skøde 5/4 1904 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Anders Jespersen til Hans Ipsen for 10.000 kr.

 

1904-1918 Hans Ipsen og Bengta

Hans Ipsen blev født 16/12 1861 i Klemensker. Han døde i Klemensker 14/5 1928

Bengta blev født 17/5 1863 i Sverige

Deres børn: Albert Ipsen, f. 8/3 1888 i Hasle, Johannes Ipsen, f. 9/12 1896 i Klemensker, Hanny Ipsen, f. 16/7 1899 i Klemensker, Herman Ipsen, f. 10/3 1903 i Klemensker

Hans Ipsen boede tidligere på matrikel 63d [I Risby], som han solgte 5/4 1904 til  arbejdsmand Emil Ferdinand Nyker for 4.500 kr.

Skøde 2/5 1918 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Hans Ipsen til Albert Christian Ipsen

 

1918-1947 Albert Christian Ipsen og Juliane Vang

Albert Ipsen blev født 8/8 1888. Forældre Hans Ipsen og Bengta (se ovenfor). Albert Ipsen døde 26/3 1981

Juliane Vang blev født 19/7 1893 i Olsker. Forældre Hans Ipsen Vang og Juliane Cathrine Olsen, 1. slg. i Olsker, Juliane døde 19/9 1964.

Albert og Juliane blev gift på Hasle Rådhus 9/7 1916 samme dag som bryllupsbillede. De var medlemmer af baptistsamfundet. – 

Juliane og Albert Ipsens bryllupsbillede fra 1916. Foto: Charles Svendsen, Hasle

Deres børn: Henry Vang Ipsen, f. 3/8 1917 i Klemensker, Holger Ipsen, f. 17/9 1919, Else Ipsen, 11/10 1921, Ebba Vang Ipsen, f. 10/6 1923, døde 2 år gammel 8/10 1925, Grethe Ipsen, f 11/10 1924, og Ebba Ipsen, f. 24/12 1927. Plejebarn: Erik Mikkelsen, f. 30/9 1907 i Rønne

Areal 22/1 1920 tillige matriklerne 9v (4.700 m2) og 9x (19.700 m2) begge af Nyker sogn

Forsikring i 1926

Oversigt over bygningerne i forsikringspolice 1926

a. Stuehus, 8 fag, længde 15,6 m, dybde 6 m, højde 2,6 m, uydermur af bindingsværk, stråtag , 1 etage, vinkeltag, opført af findingværk og ¾ stens vægge, udvendig berappet og hvidtet, indeholder 2 stuer, et sove og et gæstekammer, forstue, køkken, spisekammer og 1 rullestue, en lille kælder, hvor der er betongulv, overalt fyldningsdøre og fodlister, Lofter, døre samt alt træværk er malet, Væggene i værelserne tapetseret, der er en 474.47 cm skorsten. 93 m2 a 96 kr pr m2 = 8928 kr. hertil elinstallation 300 kr

b. Stald 6 fag, længde 12,8 m, dybde 6,1 m, højde 2,3, bindingsværk, stråtag. Hestestald til 2 heste, kostald med plads til 8 køer, og en del kalve. Bræddeloft for det hele, spiltov og støtter og krybber. I hestestald af træværk, murstengulv og krybber i kostalden. Brostensgulv i hestestald. Lo i 2 fag, 78 m2 a 50 kr er 3.900 kr + elinstalation 200 kr, moter 400 kr og en kværn 300 kr.

c. Gødningshus. Brosten og betongulv, 27 m2 af 37 rd er 999 kr- 2 fag, længde 4,1 m bredde 6,6 m, højde 2,1 m

d.  Svine og hønsehus i 3 fag. 8 fag, længde 16,3 m, dybde 6,5 m, højde 2,6 m. bindingsværk og stråtag. Med bræddeloft og betongulv, galvaniserede trug. Skillerum af skotter og brædder. Køreport med brostensgulv, lade i 4 fag, jordgulv. 106 m2 a 28 kr er 2968 kr hævet til 1000 kr + elinstallation 100 kr

e. Halvtagsbygning til litra b. Materiale og maskinhus lænhde 2,06 m, bredde 4,4 m, højde 2 m, betonvæg og paptag. 11 m2 a 24 kr er 984 kr høvet til 1000 kr

f. Vognport og huggehus, 5 fag, længde 10,3 m, bredde 4 m, højde 2 m, beton paptag. Med bræddelofy og betongulv. 41 m2 a 24 kr er 984 kr hæves til 1000 kr.

g. Brændehus, 3 fag, længde 5,5 m, bredde 3,8 m, højde 2 m, bindigsværk. Stråtag. Bræddeloft over 2 fag, jordgulv, 21 m2 a 28 kr er 588 kr, hæves til 600 kr

Nyt stuehus i 1930

Det nye grundmurede stuehus med tegltag mod syd blev forsikret i 1931

Downlod forsikringerne  for ejendommen i Øststifternes brandforsikring 1916 til 1954 Fredsminde – østifternes brandforsikring 1916-1956

Skøde 4/4 1950 (det må være en fejl i  skøde- og panteprotokollens overigt– vel i 1947?) fra Albert Christian Ipsen til gårdejer Alfred Peter Jensen. Købssum 25.000 kr

Albert Ipsen flyttede i 1947 til Brovang i Østerlars. Senere flyttede Albert Ipsen til ejendommen Rosenly, matrikel 25e, Bedegadevej

Fredsminde 1946 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Landbrugets og dets Biografier, Rønne 1950

86b – ”FREDSMINDE”, Klemensker, Tlf. 183y. 9. Vdg. Pc. 9,8 ha. Htk. 1-1-2-3/4 – Ejdsk. 18,600 – Grdsk. 7,800. 1 Td. Ld. er Skov. Overt. 1947 af: Alfred Peter Jensen, f. 14. 4. 1877 paa Munkerup i Østermarie (S. af  Christian Clemens ]. og Else Karoline, f. Ipsen). G. m. Laura Julie, f. Henriksen, d. 20. 10. 1877 i Aakirkeby (D. af Jørgen Peter H. og Julie Anine, f. Kofoed). Børn: Aase From, f. 5. 4. 1932.

Fredsminde 1949 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

(1947)-1950 Alfred Peter Jensen

Skøde 4/4 1950 fra Alfred Peter Jensen til landmand Carl Anker Christiansen, som boede på samme ejendom bemærkedes det i skøde og panteprotokollen. Købssum 26.000 kr

Her mangler jeg oplysninger. 15/4 1948 takker Ruth Kofoed for opmærksomhed ved sin konfirmation. Hun boede på Fredsminde, Klemensker (Bornholms Tidende)

1950- 1991 Carl Anker Christiansen og Aase Hansen

Carl Anker Christiansen, Søn af O. Christiansen, Kildesvang ved Tejn

Aase Hansen, datter af F. Hansen, Damsminde, Vestermarie

Gift 8/4 1950 i Vestermarie Kirke

Fredsminde 1955 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

 

Skøde 20/2 1991 til Henrik Jensen. Matrikel 86b – Købssum 500.000 kr Indbefattede også matriklerne 9v (4.700 m2) og 9x (19.700 m2) begge af Nyker sogn

Fredsminde 1968 – Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1991-1997 Henrik Jensen og Lene Jensen (tekstil)

30 år den 2/4 1995

Skøde 3/1 1997 til Lene Jensen og Niels Henning Nielsen. Købssum 625.000 kr

 

1997- Niels-Henning Nielsen og Lene Henningsen

Unika design

Areal 8/1 1997: 64.157 m2, hvoraf 10.000 m2 er fredsskov.

Portræt af beboerne i Bornholms Tidende 6. april 2021 – læs mere i avisen Bornholms Tidende (e-pages.pub)

Foto 29/5 2023 JVH

Foto 29/5 2023 JVH