1920 Karl Thorsens artikel om Rønne Raadstue hvor resterne brændte på Bodilsminde