Sandershøj – Sandershøjvej 2 – matr. 56d

Sandershøj, Sandershøjvej 2, Klemensker

Matrikel 56d

Tidligere tillige matrikel 155, 56c, 8b og 56k

Oprindelig parcel nr 4 fra Tornegård. 5 skp 1 alb i hartkorn

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Sandershøj på kort fra 1914

Skøde- og panteprotokol 2. rk Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol fra 1987: Arkivalieronline (sa.dk)

Ældste historie

Oplysninger om ejendommen før 1841 er sparsomme, men jeg formoder, at Esper Adolphsen var beboer netop i dette hus fra o. 1800. Ejendommen er ikke med på det ældste matrikelkort, hvorfor den tidligste bebyggelse er efter 1786.

Beboerliste

-1801-1832 Esper Adolpsen og Bodil Kirstine Mogensdatter

Esper Adolpsen blev født o 1774, døde 13/2 1831 på 48. slg. grund 57 år gammel

Bodil Kirstine Mogensdatter blev født o 1777 og døde 19/8 1832 på 48. slg. gr. 58 år gammel

Deres børn: Mogens Espersen Før 1801, Karen Kirstine, f. 8/9 1816 på 48. slg.gr.

Beboere mellem 1832 og 1841 er ikke fundet.

1841-1875 Peder Mørk Lund og Oline Kirstine, f. Pedersdatter

Peder Mørk Lund er døbt i Hasle 3/11 1811. Faderen var Hans Lund og moderen hed Karen.

Oline Kirstine Pedersdatter blev født 20/1 1816 på 48. slg. grund i Klemensker. Moderen var Else Jørgensdatter, der havde opholdt på 48. slg. gr.. udlagt barnefader Ole Pedersen, der boede hos sin far gårdmand Peder Olsen i Nyker.

Deres børn: Hans Peder Lund, f. 18/8 1836 på 47. slg. grund, Niels Peder Lund, f. 19/8 1839 på 47. slg. gr., Ole Peter Lund, f. 22/11 1841 på 48. slg. grund Klemensker, Elisa Chatrine Lund, f. 14/4 1844 på 48. slg. gr. i Klemensker, Elisa Margretha Lund, f. 21/11 1846 på 48. slg. gr.  i Klemensker, Peder Mørch Lund, f. 18/3 1849 på 48. slg. grund i Klemensker, Johan Peder Lund, f. 22/8 1852 på 48. slg. gr. i Klemensker.

Peder Mørk var  i 1836 inderste på 47. slg. grund og i 1839 udbygger på 47. slg. grund og i 1841 udbygger på 48. slg. grund. I folketællingerne blev han i 1870 kaldt daglejer.

Fæstebrev 1/1 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

fra infanterikaptajn Arrist Peter Dams, ejer 48. slg. i Klemensker, tilstår at have bortfæstet 4 tønder land havrejord, til Peder Mørk Lund og hustru Oline Kirstine, hvor deres hus står. Jorden grænser mod vest til Lars Peters jord, og mod nord og øst til Tornegårds grund. Som indfæstning havde lejeren betalt 80 rd. I årlig leje betales tre tønder havre og 5 mandsarbejdsdage.[udslettet 8/12 1869]

Pantebrev 4/3 1855 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Mørk Lund lånte 150 rd af Johan Svendsen Engel . Som sikkerhed satte han sit hus på 48 slg. grund og de dertil tilhørende fæsterettighed.

Skøde 21/1 1864 Arkivalieronline (sa.dk) over ejerskifte fra Jørgen Westh til Magnus Christian Ipsen fra Ibsker sogn

Forsikring Arkivalieronline (sa.dk)

Hus på 48. slg. grund – Peter Mørch Lund, første gang forsikret 4/4 1865  – 6 fags hus, forsikret 200 rd – 74 alen til nærmeste nabo. (Ikke i takationsprotokollen!)

Jorden i selveje

Skøde 10/2 1870 Arkivalieronline (sa.dk)

Gårdejer Magnus Christian Ipsen solgte matrikel 56d til Peder Mørk Lund for 650 rd. Parcellen var størstedelen af den jord Lund havde haft i fæste eller leje. Parcellen var for hartkorn sat til 5 skp 1 alb  og gl. skat 1 rd.

Pantebrev  10/2 1870 Arkivalieronline (sa.dk)

Peder Mørk Lund udstedte et pantebrev på 680 rd til Magnus Ipsen Lund med sikkerhed i matrikel 56d, bygninger på grunden og avl og afgrøde.

Skøde 27/1 1875 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Peder Mørk Lund til sønnen Peder Mørk Lund – parcel nr. 4, matr. 56d fra den 48. slg. i Klemensker for 3.000 kr og ejendommen gæld

Brandforsikring som adkomst til hus 6/3 1875 Arkivalieronline (sa.dk)

Attest fra Brandforsikringen at huset på 48. slg. parcel Matr. 56d var forsikret for 375 rd eller 750 kr.

1875 Peder Mørk Lund

Skøde 17/3 1875 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Peder Mørk Lund til husmand Jens Peter Gudmundsen for 3.000 kr. Køberen havde allerede overtaget ejendommen.

1875 Jens Peter Gudmundsen

Skøde 6/7 1875  Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Jens Peter Gudmundsen, nu boende i Rutsker,  til Morten Hansen Kofoed for 3.600 kr

1875-1881 Morten Hansen Kofoed og Ane Kirstine, f. Mortensen

Morten Hansen Kofoed blev født 5/11 1837 i Klemensker. Han døde i Klemensker den 10/1 1909 hos svigersønnen Kristian Andreas Jensen på 9. vg. parcel, matrikel 86d. Han var gift med Hansine Caroline, f, 26/11 1862.

Ane Kirstine, f. Mortensen blev født 9/5 1818 i Østermarie, døde på 1. vg. parcel i Klemensker den 31/3 1894.

Deres datter: Hansine Caroline Kofoed, f. 26/11 1862 datter af Morten Hansen Kofoed og Ane Kirstine  udbygger på 7 vg.gr.

I 1870 boede de på 49. slg. grund i Klemensker i et hus han ejede.

Obligation 8/4 1876 Arkivalieronline (sa.dk)

Morten Hansen Kofoed lånte 800 kr af gårdejer Niels Jensen Engell af Kantedamsgård i Vestermarie mod sikkerhed i parcel nr 4 fra Tornegaard, matrikel 56d, som han ejede, de på grunden stående bygninger og avl og afgrøde.

Lejebrev 19/10 1878 Arkivalieronline (sa.dk)

Morten Hansen Kofoed 50 års udstedte lejebrev på et jordstykke til Hans Peter Sonne på 47. slg. fortov. Jordstykket var på ca 2 skæpper af den søndre del af parcellen, der grænser mod øst til lejerens jord, mod syd til Andreas Larsens lod og mod nord til sognevejen, medens den i vest går ud i en spids

Skøde 28/2 1881 Arkivalieronline (sa.dk) fra Morten Hansen Kofoed til snedker Ole Hansen Juul. Salget omfattede lejekontrakten til 48. slg. parcel nr. 4 Matr. 56d, skyldsat i hartkorn til 5 skp 1 alb tillige med bygningerne, der stod på matriklen. Købesummen var 4.600 kr

1881-1925 Ole Hansen Juul og Engeline Cathrine f. Westh

Snedker og jordbruger

Ole Hansen Juul blev født 21/5 1853 i Nyker.

Engeline Cathrine, f. West blev født 5/12 1857 i Klemensker.

De blev gift i 1880.

De havde en datter: Hansine Julane Juul, f. 4/1 1886 i Klemensker

De havde også plejebørn: i 1890:Hansine Magrethe Vilhelmine Juul, f. o 1880 i Klemensker og i 1901 hed plejebarnet Sofus H.V.Nielsen, f. 5/1 1888 i København

Matrikel 85 k, som var parcel nr. 17 af 8. vg. , der ejedes af 1899-1902 Hans Christian Marcussen, som havde købt af Wevst Peter Klo

Arkivalieronline (sa.dk). Hans Christian Marcussens ejendom matr. 85k og 155 kom på tvangsauktion den 26/9 1900

Fogedudlægsskøde 28/2 1902 Arkivalieronline (sa.dk) Køberen var snedker Ole Hansen Juhl af 48. sg. parcel i Klemensker på et bud på 4.000 kr

1901-1925 Ole Hansen Juul og Engeline Cathrine, f. Westh

Ole Hansen Juul var snedker. Født 26/6 1853 i Nyker og døde i Klemensker den 14/7 1919.

Engeline Catrine blev født 5/12 1857 i Klemensker

De havde en datter: Hansine J. Juul, f. 4/1 1886 i Klemensker og en plejebarn: Sofus H.V. Nielsen, f. 5/1 1888 i København.

Brandforsikring.

Ejendommen har været forsikret i Østifternes Brandforsikring fra 1906 (eller tidligere?) I 1906 og 1914 var der 125 meter til nærmeste nabo, som havde stråtag

Skitse i Brandforsikringspolise 1916

I 3. april 1916 er længerne beskrevet således:

a. Stuehus 8 fag, længde 17,2 m, dybde 8,2 m, højde 3 m., bindingsværk og musten med stråtag. Indeholder 3 stuer, 1 sovekammer, 2 andre kamre, 1 karlekammer, 2 forstuer, køkken og spisekammer. Bræddeloft og gul, murstensgulv i det ene forstue, køkken og spisekammer. Samtlige værelser er malet og taperseret, og pappede lofter i 2 stuer, 2 bræddegavle. Forsikringsværdi 4.400 kr

b. Svinehus 11 fag, længde 22,4 m, dybde 8 m, højde 2,9 m, grundmuret, Stråtag. Indrettet til svinehus, hønsehus og 2 vognporte i 6 fag. Bræddeloft og murstens og betongulv, indvendige skillevæge af mursten. Indkøringsport, gødnings- og roehus i 5 fag. Betongulv. 1 Brandgavl og 2 bræddegavl. 4.500 kr i forsikringsværdi

c. Kostald 10½ fag, længde 21 m, bredde 7,7 m, højde 3 m, bindingsværk og mursten, stråtag. Indrettet til kostald i 6 fag. Bræddeloft, mursten og betingulv. Tærskeport og lade i 4½ fag. Betongulv i tærskeporten, 2 bræddegavle. 3.750 kr i forsikringsværdi

d.  Lade 7 afg, længde 14 m, bredde 6,8 m, højde 2,9 m, bindingsværk og mursten, stråtag. Indrettet til lade i 4 fag, hestestald og forderlo 3 fag, Bræddeloft og brostensgulv i stalden, Betongulv i loen. 1 Port mellem litra a og d. 1 bræddegluv. Forsikringsværdi 2.400 kr

Skøde 10/7 1925 Arkivalieronline (sa.dk) enkefru Engeline Juliane Juul, avlsbruger Ole Hansen Juuls enke, solgte til sin ugifte datter frøken Hansine Juliane Juul. Salget omfattede 1. kirkeparcellen matr. 8b af hartkorn 1 skp 2 ¾ alb. 2. parcel matr. 56d fra 48. slg. af hartkorn 5 skp  1 alb, 3. matr. 56h af 48. sg. af hartkorn 1 ¾ alb. 4. Parcellen 85k, af hartkorn 2 skp 1 fdk 1 ¾ alb og 5. matrikel 155 af Statens udmarksjord af hartkorn 7 skp inkl. bygninger besætning, inventar og øvrigt indbo.

Alt skulle overdrages vederlagsfrit mod at overtage gæld på 15.500 kr samt at love livsvarigt aftægt. Ejendommen vurderedes til 35.000 kr i handel og vandel.

Aftægtskontrakt 10/7 1925 Arkivalieronline (sa.dk). Aflyst 7/9 1937. Heri oplyses, at der er et ældre lejemål på matrikel 56d

1925-1935 Frøken Hansigne Juliane Juul

Datter af ovenstående snedker Ole Hansen Juul og Engeline .

I 1925 købte Hansigne Juul nabomatrikel 56c af gårdejer Colberg, Tornegaard. Hansine står opført som avlsbruger i 1930 og drev matriklerne 56d, 56c og 8b. I 1930 registreredes hun som enke, men det er ikke rigtig. Hun var ugift.

Hansigne døde i Aakirkeby i 15. september 1964

1935-1962-Emilie og Hans Thim Mikkelsen

Brandforsikring i Østifternes Brandforsikring

Forsikring 1948 for 97.000 kr i 1951 130.000 kr

  1. Stuehus, B, Svinestald, C. Kostald, D, Hestestald opført 1941
  2. E, hønsehus og F. maskinhus

Landbruget og dets Biografier

Sandershøj 1946. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

56c – “SANDERSHØJ”, Klemensker, Tlf. 14ly. 48. Slg. Pc. 23,1 ha – Htk. 3-4-3-0 – Ejdsk. 36,000 – Grdsk. 20,700 Ejendommens Navn stammer fra den nærliggende Høj, »Sandershøj«. Stuehuset er ældre med Bindingsværk. Vi Td. Ld. erEn g. Overtages 1935 af: Hans Thim Mikkelsen, f. 2. 10. 1909 paa Thimsbo i Vestermarie (S. af Jens M. og Jenny, f. Thim). G. m. Emilie Magdalene, f. Munk, d. 9. 5. 1893 paa Kuregd. i Vestermarie (D. af Emil Peter M. og Hansine Jørgine, f. Pedersen Krag). Børn: Leif Orla, f. 6. 6. 1935.

Sandershøj 1949. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Sandershøj 1951. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

Sandershøj 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-1967-1986 (-1999) Inger og Ejner Bent Christensen

Med i Vejviseren 1967

Bent Christense fyldte 50 år 25/10 1981 medens han boede på Sandershøj (Bornholms Tidende). Sølvbryllup 1982

1995: Matrikel 56h, 56k, 56m, 85k og 155 blev inddraget under 56d, for derefter at blive udparcelleret. Del to solgt for 696.350 kr til Ulla og Henrik Ipsen. Herefter blev matr. 56d angivet til 18.846 m2. Landbrugspligt ophævet 13/1 1997

Sandershøj 1991. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1986-1987- Ulla og Ove Rønne

Ove Rønne fyldte 60 år den 7/4 1987 – han var tidligere gårdejer af Tøjregård, 31. slg., i Klemensker

Skøde 24/3 1987 fra Ove Rønne til Ejner B. Christensen, Købssum 1.600.000 kr [Det må forstås på den måde, at de solgte jorden fra til den tidligere ejer Bent Christensen?]

Skøde 8/2 1999 til Peter West Rønne. Købssum 520.000 kr

-1999- Else og Peter West Rønne

Sandershøj. Foto: JVH marts 2023