Skovbo – Kuregaardsvej 3 – matr 55d

Skovbo, Kuregaardsvej 3, Klemensker

Oprindelig matrikel 55c, hvorfra matr. 55d blev udskilt i 1888

Fra matrikel 55c blev i 1917 udskilt matrikel 55g, som derefter blev solgt til ejeren af 55d. Matrikel 55g blev frasolgt 24/1 1964

Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Skøde- og panteprotokollen 2. rk  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde- og panteprotokol nyeste digitale udgave Arkivalieronline (sa.dk)

 Ældste historie

Jorden på denne østligste del af Trommeregårds grund har været fæstet til Østre Gildesbo fra perioden 1814 til 1862 (1882) – Se afsnittet “Fæstebreve uden bebyggelse” under henvisningssiden om Trommeregårds grund

Jordarealet tilhørte Trommeregård, som engang i 1870erne bortfæstede jorden til Søren Eriksen Kofoed, der boede på nabogrunden, hvor ejendommen Egely lå. Hvem der byggede huset og hvornår, ved jeg ikke, men det dukker måske op senere.

Huset blev bygget før 1887, da det er med på kortet, der blev målt i dette år. 

Skovbo på kort 1887

Ejere/beboere::

-1888 Søren Eriksen Løgte Kofoed (Hansen) og Juliane Kofoed

Søren Eriksen Kofoed (døbenavn) blev født  15/12 1828 i Knudsker, Søn af Erik Hansen og Karen Kirstine

Søren Eriksen Løgte Kofoed døde som 55 årig den 2/9 1884, som parcellist på 29. slg. parcel (matr. 37f).

Juliane Kofoed blev født o 1830 i Vestermarie.

Søren og Juliane Kofoed boede på Egely, matr. 37f, Æggebjergvej 6 (se denne)

Juliane Kofoed, bosat på matr. 37f, fik tilladelse til at sidde i uskiftet bo den 3. juli 1888 på matrikel 55c og 55d Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 21/6 1888  Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Juliane Kofoed, S.L.K. Hansens enke til urmager Ludvig Hermansen. Købssum 1.500 kr. Betingelsen for salget var, at der blev sat et forsvarligt hegn af lægter eller hegnstråd omkring jordlodden. Fremtidige ejere af lodden 55c skulle have fri adgang lags vestsiden af den solgte lod.

Senere meddeltes ret til at plante tjørnehæk i stedet for lægter eller hegnsskel. Underskrevet Juliane Kofoed ”med paaholdt Pen ved F.L.S. Bohn”

 

1888-1890 Ludvig Hermansen og Hansine Kathrine. f. Olsen

Ludvig Hermansen blev født 19/2 1858 på 27. slg. gr.  i Klemensker. Forældre: Peter Christian Hermansen og Petrea Antonette Møller. Ludvig døde 10/5 1926 i Rø

Ludvig var urmager

Hansine Kathrine Olsen blev født 8/3 1866 i Klemensker. Forældre: Christian Olsen og Christence Christina Kure på 10. vg. parcel.

Deres børn: Jenny Lovise Kristine Hermansen, f. 31/12 1887 på 47. slg. parcel i Klemensker

Mageskifteskøde 11/11 1890 læst 15/10 1890 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Ludvig Hermansen til Herman Kofoed. Matrikel 56d med bygninger blev vurderet til 1.600 kr. I bytte modtages udmarksparcellerne matr. 175du, 175db og 175gz af Klemensker med bygninger, der blev ansat til 3.000 kr i værdi.

 

1890-1892 Herman Kofoed og Marie Sofie, f. Herold

Herman Kofoed blev født 20/8 1822 i Hasle og døde 24/8 1892 på 47. slg. parcel.

Marie Sofie Herold blev født 14/6 1842 i Rønne og hun døde 7/6 1913 i Klemensker.

Herman Kofoed var gårdmand på Nørregaard 3. vg. i Østermarie og gift 2 gange inden ægteskabet med Marie den 4/8 1876 i Østermarie.

Deres børn: Hermandine Kofoed, f. 16/1 1879 i Østermarie, Janus Michael Herold Kofoed, f. 14/2 1882 i Østermarie

Adkomst læst 30/11 1892 Arkivalieronline (sa.dk)

Tilladelse til at sidde i uskiftet bo til Marie Sofie Kofoed, f. Herold, Herman Kofoeds enke

Skøde 7/11 1892, læst 30/11 1892 Arkivalieronline (sa.dk)

Enken solgte til snedker Julius Christian Hansen fra Rønne  for 1.200 kr

Matrikelkort, der har været i brug fra 1888 til 1951

1892-1902 Julius Christian Hansen og Emma Karoline Amalie Hansen

Julius Chr. Hansen blev født i Aaker 4/9 1863

Emma Caroline Amalie Hansen blev født 3/1 1862 i Klemensker

I 1890 var han bygningssnedkersvend i Rønne og bosat matr. 701h. i Klemensker 1892 til 1897, derefter bosat på matrikel 21g i Rutsker, var han var avlsbruger

Deres børn: Marie Juliane Hansen, f. 9/7 1891 i Rønne, Emil Johannes Hansen, f. 10/10 1892 i Rønne, Aksel Hansen, f. 14/9 1895 i Klemensker

Skøde 6/1 1902, læst 19/3 1902 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra Julius Christian Hansen af Rutsker sogn, til Niels Carlsen Maak af Allinge. Det solgte var ejendommen matrikel 55d fra den 47. slg., skyldsat for ¾ album. I samlet medfølger bygninger med alt tilbehør inkl. kakkelovne, komfur og murkar. Køberen betaler indtet vederlag, men overtager decemberterminen og restgælden på 1375 kr

1897-1905 var ejendommen udlejet – til hvem vides ikke

Ejer 1902-1905: Niels Carlsen Maak og Cecilie, f. Lundt

Niels Carlsen Maak var stenhugger og snedker. Familien boede i Vestergade 10, matr. 211v i 1899 til 1906. Se Huse i Allinge (bornholmerneshistorie.dk) Familien boede altså ikke i Klemensker, men har lejet huset ud.

I 1905 var Niels Carlsen Maak i Boston USA. Han havde givet sin kone en generalfuldmagt, attesteret af den danske konsul i Boston den 8/4 1905. I generalfuldmagten nævnes, at hustruen pt boede i Klemensker. Arkivalieronline (sa.dk)

15/3 og 1/5 1905 Skøde. Læst 17/5 1905, pag 478 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Johanne Cecilie Carlsen, f. Lundt, som fuldmægtig for hendes mand Niels Carlsen Maak til Juliane Caroline Thorsen, f. Pedersen, Lars Hansen Thorsens enke, for 1600 kr

1905-1908 Juliane Caroline Thorsen, f. Pedersen, Lars Hansen Thorsens enke

Juliane Pedersen blev født 26/11 1849 i Klemensker, Hun døde i Hasle 13/6 1919 og begravet i Nyker.

Hendes ægtemand Lars Hansen Thorsen døde 3. oktober 1904, 80 år gammel, på 6. slg. grund.

Skøde 18/6 1908 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra snedker Lars Hansen Thorsens enke, Juliane Caroline Thorsen, f. Pedersen til Chr. Colberg og Alfred Olsen – hver sin halvdel. Købssum 1.700 kr

Ejere: 1908-1917 Chr. Colberg og Alfred Olsen

Christian Colberg var ejer af Tormegård og Alfred Olsen tidligere ejer af Boesgaard i Klemensker. De lejede huset ud. Da de solgte ejendommen til nedenstående betingede de sig, at de nuværende lejere måtte blive boende indtil 1.  maj 1917

Skøde 23/2 1917 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Christian Colberg og Alfred Olsen til Marie Andrea Hansine Lyster, f. Beck, Hans Severin Lysters enke. Købssummen var 2.350 kr

Skovbo 1955. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

-1917-1971 Marie Andrea Hansine Lyster, f. Beck

Marie Bech blev født 20/9 1885 i Klemensker. I 1911 boede hun på 47. gårds parcel – Tornhøj, sammen med sin mor Mogensine Laurentsine Bech (f. 23/3 1843) og to søskende. Hun blev gift med Hans Severin Lyster, der døde 41 år gammel på 20. slg. parcel den 29/4 1916 (han hængte sig) . Marie flyttede til Skovbo og fik ejerskab til hus og grund. Marie boede i huset til sin død den 30/5 1971.

Skøde 5/8 1917 Arkivalieronline (sa.dk)

Thea Marie Kofoed, f. Jensen, enke efter avlsbruger Sofus Lygte Kofoed på 29. slg. parcel,  solgte matrikel 55c ,som var udstykket af matrikel 55g ,til Marie Andrea Hansine Lyster for 2.120 kr 71 øre

Skifteattest 21/9 1971 som adkomst til boet for Anne Marie Kirkegaard og Margrethe Hansigne Lassen i lige sameje. Værdi 18.000 kr.

Skøde 21/9 1971. Skøde fra Anne Marie Kirkegaard og Margrethe Lassen til Torben Dam, Klemensker. Salgssum 20.000 kr

1971-1977 Torben Dam

Skøde 24/2 1977 til Herluf Dam. Købssum 241.416 kr

Skovbo 1991. Luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

1977-1992 Dora og Herluf Dam

Skifteattest 26/2 1992 som adkomst for Dora Juliane Dam

1992-2008- Dora Juliane Dam

Hun blev 85 år den 10/6 2008

-2017-  Ole Søndergaard Larsen

Skovbo 13. maj 2023. Foto: JVH