Ældste matrikelkort med gildesboets englod vest for Kofoedgård