Ældste matrikelkort med gildesboets bebyggede jordlod vest for Kuregård