1914 fattigvæsenets registrering af bohave

Registring af løsøre i Skøde- og panteprotokollen