1858 til 1908 Højlyngen plan 7b op mod rø plantage mod årsballe