Oversigtskort af det vestligste af Splitsgårds grund og lyng 1914