Oversigtskort af det østligste af Splitsgårds grund og lyng 1914