1859-1888 Den østligste del af Klemensker matrikel 33k