Forsvundet hus på Bolbyvej

Forsvundet hus på Ndr. Kirkebogaards grund

Mellem Bolbyvej 2 og 4, 3782 Klemensker

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

Udsnit af matrikelkort 1860, som er en kopi af matrikelkort 1818, som er en kopi af ældre kort – måske fra 1780’erne.

Det forsvundne hus markeret på kort fra 1887.

Denne ejendom har sandsynligvis eksisteret allerede i midten af 1700-tallet. Det har været en ejendom med en rimelig stor kålhave indkranset af et stengærde. Det er tegnet med på det ældste matrikelkort, som er opmålt omkring 1787.

På det ældste matrikelkort er markeret en eng, der sandsynligvis har været fæstet til huset. Denne eng tilhørt Bolbygaard før udskiftningen.

Huset har sandsynligvis ligget på Bolbygaards jord inden udskiftningen.

1819 Mogens Pedersen ( 1786-10/12 1845) og Anne Marie Jørgensdatter (1781-)

Se ”Nordlyset” Bolbyvej 1

1819 2/10 fæstebrev udstedt af gårdejer Jørgen Rasmussen på omtrent 2 tønder land agerjord til havre til Mogens Pedersen og hans trolovede og kæreste i begge deres livstid. Årlig leje er en tønde havre eller i penge efter gældende kapiteltakst ved hvert årsskifte. Desuden ydes to dages arbejde om sommeren og om efteråret efter lovlig tilsigelse. Den nævnte jord er beliggende sydvest fra gården og grænser ved den nordre sides østre halvdel til 1 vorneds grund og den vestre halvdel til gårdens grund. Den østre og søndre halve sider grænser ligeledes til Søndre Bedegadegaards grund og den vestre side grænser til den 16. gårds grund. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=207265#207265,39411946 Udslettet 3/11 1869.

20/9 1819 – Tjenestekarl Mogens Pedersen på 68. slg., 33½ år giftede sig med tjenestepige på 17. slg. grund, 38 år gl. Anne Marie Jørgensdatter

Dødfødt dreng 17/2 1821 forældre udbygger Mogens Pedersen og hustru Anne Marie Jørgensdatter på 16 slg. gr. Den 12/4 1825 fødtes Jørgen, søn af udb. På 16 slg.gr. Mogens Pedersen og Anne Marie Jørgensdatter.

Mogens Pedersens børn er alle døbt med henvisning til 16. slg. grund. Han døde den 10/12 1845 på 16. slg. udbygger og Anne Marie Jørgensdatter døde 25. marts 1869 hos sønnen på 1. slg. grund

Børn: Anne Marie Pedersen (f. 1822), Jørgen Pedersen (f. 1825)

g får styr på småhusene.]

 

Huset lå tæt sammen med et par andre småhuse uden meget jord.