Udbygger sydvest for Bjørnegaard

Forsvundet udbygger på Bjørnegårds grund i Klemensker nord for Aagaardsvej

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Placering af den forsvundne ejendom på kort 2022

Ejendom på Bjørnegårds grund på det ældste matrikelkort

Den ældste historie

Udbyggerstedet er et af de ældste ejendomme på Bjørnegårds jorde. Sandsynligvis brugt som aftægtsbolig. Ejendommen er med på Hammerskort fra 1750. Ejere og beboere kendes tilbage til 1758. Ejendommen var på 15 fag

-1758-1800 Ole Rasmussen og Gertrud Michelsdatter

Ole Rasmussen blev født o. 1715 og døde i 1800 og begravet 30/11 1800 i Klemens kirke, som angav hans alder til 89.år. I 1787 skrives han som 72-årig.
Gertrud Michelsdatter blev født o 1729-32. Hun døde på 11. slg. gr. 2/2 1814 – kirkebogen nævner, at hun blev 90 år. I folketællingen 1801 boede hun hos datteren Ellen Kirstine, der var gift med Jens Rasmussen på Juelsminde. Gertrud Michelsdatter havde været gift før med Carl?
Han er med i skattelisterne fra 1758.

Deres børn: Ellen Kirstine Carlsdatter, f. o 1752 – gift med Jens Rasmussen (der boede på Juelsminde), Bodil Kirstine, f. o. 1758, Jens Michael Olsen, f. o 1772, Bodil Kirstine, f. o. 1758, Ane Catrine, f. o. 1768, Gertrud Marie Olsdatter, der blev gift med Peder Pedersen Lind, der boede i huset ved Kirken (krohuset – se denne)

Fæstebrev 23/2 1802

Jørgen Jørgensen Sonne bortfæster på livstid ager og eng til Niels Wefstsen Beck og Barbara Kirstine Nielsdatter Sonne. Jordstykket som lå sydvest for Bjørnegård var tidligere bortfæstet til Ole Rasmussen, som nu var død.
Årlig leje var 9 slettedaler 2 lispund smør i skat som skulle ydes på kongens amtstue i Rønne. Der skulle ydes 7 dages arbejde i høsten eller når gårdejeren ville have det. Dog må gårdens beboer ikke tage mere end fire dag i høsten og en dag i fisket (september) til at age møg med hest og vogn.
Til indfæstning var betalt 150 slettedaler. Indfæstningen kan ikke tilbagebetales med kan overdrages til en anden skikkelig karl.


1801-1804 Niels Wefstsen Beck (1778-1804) og Barbara Kirstine Nielsdatter Sonne

Niels Wefstsen blev født o. 1778
Barbara Kirstine blev født o. 1774

Niels Wefstsen og Barbara blev gift 12/11 1800 i Klemensker
Niels Wefstsens enke trolovede sig efter Niels’ død med ungkarl Jens Schou 29/4 1804 (se herunder)

Niels Wefstsen var smed og boede sammen med Barbara Kirstine på 54. slg. i Klemensker i 1801, hos svigerforældrene Peder Pedersen og Bodil Kirstine, der var Barbaras far. De blev gift 12/11 1800.

Deres børn: Niels Wefstsen, døbt 6/12 1801 født på 10. vg.gr., Niels Sonne, døbt 22/1 1804 – døde 13 uger gammel, Wefst Peder Nielsen, f. ?)

Niels Wefstsen døde på 10. vg.gr. og blev begravet 7/3 1804


Skifte 16/4 1804

Efter Niels Wevestsen på 10. vg. gr, som døde 1, marts 1804. Enken Barbara Kirstine Nielsdatter havde Bjørnegårds ejer Jørgen Jørgensen Sonne som lauværge.
”Enkens Lauværge Lieutnant Sonne deklarerede, at han af godhed for enken ville, for at hun ikke skulle udsættes aldeles af næringsvej, indestår som cautionist for at det ganske Boets gæld imod at han nød prioriteret ret til boets ganske effekter, i tilfælde at enken ikke skulle blive gift og derved sættes i stand til at continuere ham for sit udlæg eller også enken på andre måde sattes i den forfatning, at han befrygtede sig for al for meget tab, i hvilket tilfælde han da uden videre rettergang havde rettighed til at revu.. Auktion og da erholde og modtage for så vidt boet kunde række til fyldestsgørelse for sin fordring:”


1804-1829- Jens Jensen Schou og Barbara Kirstine Nielsdatter Sonne (1774-1829)

Jens Jensen Schou blev født o. 1779. Forældre: Hans Larsen og Karen Kirstine Jørgensdatter på 3. slg. gr. Der er et skifte efter Hans Larsen fra 1810. Der var en søster, der hed Barbara Johanne, hvorefter der var et skifte 17/2 1848 (side 225)

Deres børn alle født på 10. vg.gr.: Karen Marie, f. o 1804. hun var i 1848 gift med Jens Jørgen Pihl, 15. slg. gr. i Klemensker, Jens Schou, døbt 23/3 1805, Catrine, begr. 4 uger gl. 15/11 1807, Bodil Kirstine, døbt 25/10 1807, døde 21 mdl.gl, begr. 30/7 1809, Else Cathrine, døbt 25/10 1807, Niels Sonne, døbt 18/2 1810 (husmand i Klemensker i 1848), Jens Olsen, begr. 15/11 1812, dødfødt datter begr. 15/10 1812, Tvillinger begravet 26/12 1812. Jens Olsen Sonne, f. 13/11 1815 (sejlede i 1848),

Skifte 18/9 1829 Barbara Kirstine Nielsdatters dødsfald anmeldt

Skifte 29/9 1829

Efter Barbara Kirstine Nielsdatter – Jens Schous hustru. Hun havde været gift med Niels Wevstsen og havde en søn med ham ved navn Wevst Peter Nielsen. Børnene hun havde sammen med Jens Schou var: Niels Sonne, f. 1810, Jens Schou, f. 1816 og Karen Marie Jensdatter, f. 1805.
Boets værdi blev opgjort til 358 rdl 4 rdl. Heraf var huset på 15 fag sat til en værdi af 75 rdl.

Efterfølgende skiftebehandling efter Barbara den 6/10 1829

Jens Schou og hans stedsøn Wefst Peter Nielsen var mødt. Den mindreårige søn Niels Sonne blev anmeldt som fraværende da han var til gymnastik undervisning i Rønne. Som beskikket værge var Ole Jørgensen på 13 slg. mødt. Boets gæld blev angivet. Wevst Peter Nielsen fremviste en vekselobligation på 116 rdl.+renter 3 rdl. sammen med 23 andre kreditorer lød gælden på 344 rdl 1 mk 3 sk.

Bjørnegårds ejer Hans Jensen tilbød at indestå for eventuel gæld indtil mortensdag 1830. Med omkostninger blev stervboets udgifter beregnet til 360 rdl 2 mk 5 sk. Altså et underskud på ca. 2 rdl.

Stervboet blev overdraget enkemanden mod at kautionisten Hans Jensen frafaldt sit krav på 2 rdl 1 mk 10 skilling.

 

Jeg kan ikke finde flere oplysninger på denne ejendom. Sandsynligvis revet ned eller brændt.