Godthåb – Fabriksvej 1

Hus på Bjørnegårds grund til 1931 – herefter i selveje.

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]
Fra 1931 matrikel 87dm

Ejendommen er bygget 1855-1856 på et lille jordstykke af Bjørnegårds jorde. Ejendommen forblev på lejejord til 1931, hvor det blev udmatrikuleret.

Lejebrev 8/10 1857 

Christian Jensen ejer af Bjørnegaard udlejede til husmand og skomager Jens Pedersen Bjerregaard og hustru Cecilie Margrethe, f. Kjæreby, et lidet stykke jord af gårdens grund omtrent ¼ skæppe land, en firkant af figur, og som grænser i nord til præstegårdens markskel, i syd til Løkkegærdet (?), og i vest til Hans Kofoeds fæstejord [Lundshøj] i 50 år. På jorden har lejeren opført hus.
I indfæstning har han betalt 20 rd og i årlig afgift skulle han betale 4 mark. Ved lejejordens overtagelse af anden husejer skulle betale 1 rd. til Bjørnegård.

1857-1868 Jens Pedersen Bjerregaard og Cecilie Margrethe, f. Kjæreby

Jens Peder blev født 13/7 1827 i Klemensker. Forældrene var 45. slg. Peder Hansen og Karen Mortensdatter

Cecilie Cathrine Kjæreby blev født 28/1 1834 i Klemensker. Forældre 50. slg. udbygger Niels Mogensen Kjæreby og Anne Pedersdatter. Hun døde 21/4 1906 i Rønne (separeret fra snedker Niels Kristian Stange i Rutsker.

De blev gift 9/11 1851 i Klemensker. Han var 24 år og hun (Cecilie Cathrine Kjærebye) var 17 ¾ år og hjemme på 50 slg. grund.

I 1870 boede familien på Simblegårds grund
15.marts 1872 flyttede familien til Knudsker.

Jens Pedersen var skomager.

Deres barn: Carl Johannes Pedersen, f. 5/5 1863 på 10. vg. gr.

Forlig 24/3 1858

Jens Pedersen Bjerregaard på 10. vg.gr. forlig med købmand H. Kofoed i Hasle. Gæld 42 rigsdaler 1 mark og 5 skilling. Jens Pedersen ejede et hus på 10. vornedegårds grund og lejeret til jord.

Lejebrevet fra 1858 blev påført oplysning om, at jorden ligger på 87a og ikke vedrører de jorde som er udmatrikuleret. Underskrevet af Jens Pedersen Bjerregaard den 14. marts 1874.

Panteobligation 18/2 1859

Jens Pedersen (Bjerregaard) skylder sin broder Niels Pedersen 50 rdl. Sikkerhed i hus på 10. vornedgårds grund og løsøre. – udslettet 26/11 1862.

Obligation 23/11 1862

Jens Pedersen udstedte en panteobligation på 60 rdl til Peder Thorsen p 47. slg. grund mod pant i hus, dat 23. læst 26/11 1862 – udslettet ¼ 1874.

Skøde 11/3 1868

Karen (?) Lind i ægteskab med Christian Lind, der for tiden opholder sig i Amerika, købte hus af Jens Pedersen, nu husmand på 53. slg. grund. Hun købte hus og lejeret til jord for 200 rd. Husets værdi var sat til 150 rd. Jorden udgjorde mindre end ¼ skæppe jord. Det bemærkedes i skødet. at der ikke er fundet adkomst til et hus tilhørende Jens Pedersen, men en Jens Pedersen havde pantsat sit hus til Thorsen for 60 rdl.

1868-1870 Christian Lind og Kirstine Marie, f. Espersen

Christen Lind blev født o. 1819 i Nyker. Han var skrædder.
Kirstine Marie Espersen blev født o. 1820 i Hasle

Deres børn: Niels Andreas Lind, f. 1848 i Nyker, Hans Lauritz Lind, f. o. 1851 i Nyker, Anine Maria Lind, f. o. 1854 i Hasle, Maren Petrea Lind, f. o. 1858 i Hasle, Hansine Caroline Lind, f. o. 1860 i Hasle, Hans Peter lind, f. 3/6 1863 i Hasle

I 1880 boede de igen i Nyker.


Skøde 20/5 1870

Christian Lind, som nu boede i Rønne, solgte hus og lejeretten til ¼ skæppe jord til Hans Peter Petersen og Caroline Marie Madsen for 100 rd., heraf 50 rd for huset. (først læst ¼ 1874)

Kort målt 1887, trykt 1888


1870-1876 Hans Peter Petersen og Caroline Marie Madsen

Hans Peter Pedersen blev født o. 1823 i Nyker. I 1860 var han konstabel i Rønne. I 1870 boede de på 10. vg. grund og han var daglejer.
Caroline Marie Pedersen blev født o. 1838 i Aaker

Deres barn: Janus Christian Pedersen, f. 8/2 1860 I Rønne.

Skøde 19/3 1876

Fra Hans Peter Pedersen til arbejdsmand Niels Peter Espersen og Amalie Espersen, f. Pedersen. Købssum 200 kr for lejeretten til jord og 200 kr for huset.

Panteobligation 19/3 1876

Niels Peter Espersen lånte 400 kr af gårdejer Rasmus Peter Mogensen på 52. slg. Julegård. Huset var assureret. – lånet udslettet 31/10 1917.

Niels P. Espersen forestod indbetaling af panteobligationen, som Jens Rasmussen på Julegård underskrev 30/10 1917.

Skifteudskrift forevist!

1876-1914 Niels Peter Espersen og Ane Malene, f. Pedersen

Niels Peter Espersen blev født 4/7 1844 i Klemensker. Forældre: Udbygger på 2. slg. Esper Hansen og Gertrud Kirstine Hansdatter. Han døde 4/5 1914

Ane Malene født 3/11 1842 i Klemensker, datter af Peder Espersen og Malene Bendtsdatter. Hun døde på 10. vg. grund den 29/8 1913

Arvinger nævnt i skiftet oktober 1917: 1. Emma Helene (eller Elena) Mathilde Hansen i ægteskab med Laurits Hansen i Nyker. 2. Ellen Juul, afdøde datterdatter, Aaker. 3. vejmand Hans Nilius Espersen, Rutsker, 4. Manna Margrethe Jørgensen i ægteskab med bestyrer J. Magelius Jørgensen, Klemensker, 5. Maria Margrethe Jørgensen i ægteskab med avlsbruger Jens Martin Jørgensen, Skævinge, 6. Caroline Christine Pedersen i ægteskab med avlsbruger Herman Pedersen, Klemensker, 7. Mathea Juliane Jacobsen i ægteskab med parcellist Lars Jacobsen, Nyker, 8.

Fra 29/8 1898 ændret lejejord til 1½ skp land jord.[Sammenlign de to øverste kort] Fæsteren havde haft den største del til leje, grænser i nord til fattighustes grund, i øst til landevejen, mod vest til slagter Lunds parcel, matr. 87i og i syd til 10. vg. øvrige grund. Indleje 50 kr. Start 1/1 1897 i 50 år. Årlig leje 10 kr.


Skifte i Skøde og panteprotokollen 31/10 1917 

Da Niels Peter døde blev der angivet, at han intet ejede, men dette viste sig forkert. Han ejede et fæstehus, som dog ikke overgik 200 krs værdi. Man skiftet skulle afholdes.

1917-1931 Anna Svendsen

[Mærkeligt – om hende har jeg intet fundet!]

Arbejderske købte huset 30/10 1917 Hun overtog panteobligationen på 400 kr til julegård og udstedte en obligation til Rottensteen på 200 kr – aflyst 13/7 1931

Jorden i selvejer 1931

Skøde 13/7 1931 på jorden fra gårdejer Hans Jørgen Christian Adolf Rottensten til enkefru Ellen Kristine Bidstrup

1931-1941 Ellen Kristine Bidstrup, f. Olsen

Ellen Kristine Bidstrup blev født 17/7 1895 i Knudsker
Hun var enke efter Valdemar Sexenius Bidstrup, der døde 26 år gl. af tuberkulose den 30/1 1920 på tuberkulosesygehuset i Knudsker.

Hendes børn: Valborg Bidstrup, f. 12/5 1914, Børge Bidstrup, f. i Nyker 1/12 1915, Anna Margrethe Bidstrup, f. 23/1 1918, Helge Viggo Bidstrup, f. 30/3 1919, Bodil Marie Olsen, f. 2/8 1921 (udlagt barnefader Otto Bidstrup, tj. På 1. slg.)

I 1921 boede hun på 10. vg. grund (leje)

Skøde 26/11 1941 fra Ellen Bidstrup til arbejdsmand Elmer Larsen

1941-1946 Elmer Larsen

Skøde 21/5 1946 fra Elmer Larsen til arbejdsmand Ejner Edvard Pihl

1946-1950 Ejner Edvard Pihl

Skøde 9/3 1950 til Frede Jensen Holm

1950-1953 Frede Jensen Holm og Ellen Lilly Hansen

Skøde 29/6 1953 Fra Frede Holm til Ellen Lilly Hansen Holm

Godthåb. Luftfoto 1958 tilh. Kgl. Bibliotek

1953-1964 Ellen Lilly Hansen Holm

Blev gift med Arne Hulgaard Christensen (ægtepagt)

Skøde 10/4 1964 fra Ellen til Carl Herman Andreas Hermansen

1964-1983 Carl Herman Andreas Hermansen og Andrea Petra Hermansen

Skifteretsattest 14/3 1983 som adkomst til Andrea Petra Hermansen

Skøde 14/11 1983 til H. Hansen

1982-1999 H. Hansen

Skøde 22/9 1999 til Hans Erik Pedersen

1999-2005 Hans Erik Pedersen

Skifte adkomst 29/4 2005 til Ernst Pedersen
Skøde 29/4 2005 til Tonny Andreas Pedersen

2005- Tonny Andreas Pedersen

Godthåb foto 22. oktober 2022 JVH