Brogade 11 – Klemensker

Brogade 11, Klemensker

Matrikel 87p

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]

Realregister 2. Række, Klemensker, opslag 183

Skøde 18/12 1889 (læst 4/6 1890) pag. 211

I 1889 udmatrikuleredes matr. 87p på 2 skp 2 fdk 1 ¾ album. Thor Vest solgte matrikel 87p til Jens Espersen Schou – i alt 2 skp. 2 fdk 1 ¾ album- Det er jorden mellem Rosengade og Pihls alle.

Matrikelkort i brug fra 1888 til 1951.

Beboer/ejere af matrikel 87p

1889-1890 Jens Espersen Schou og Engeline Kristine, f. Thorsen

 Jens Espersen  blev født 5/2 1861 I Hasle. Forældre: Ugift sypige Elisa Marie Schou, der stammede fra Klemensker, og udlagte barnefader tjenestekarl Christian Pedersen af Allinge. Jens døde 19/5 1942

Engeline Kristine Thorsen blev født 7/11 1859 i Klemensker. Forældre: 9 vorneds parcellist (Aagaardsvej xx) Hns Thorsen og Elen Marie Kjæreby. Engeline døde 4/6 1939 i Klemensker

De blev gift 11/3 1884 i Klemensker. Jens var skomager i Tornby og Engelline  boede på 10. vg. gr.

Jens flyttede til Klemensker i 1881 fra Rønne. I 1890 var han skomagermester og havde i sin husstand skomagersvend Karl Christian Peter Kjæmpe på 20 år og skomagerlærling Jens Henrik Hansen Dam på 16 år,

I 1901 var han skomagermester og grever og i samme hus boede en ”skomagerforbundter” Herman Kristian Anker på 18 år.

Deres børn: Thora Hansine Marie Schou, f. 13/12 1884 på 10. vg. Gr. i Klemensker, Valdemar Kristian Schou, f. 4/4 1887 i Klemensker, Axel Anton Schou, f. 27/3 1880, Hans Emil Schou, f. 9/5 1891 i Klemensker, Marie Elise Schou, f. 15/10 1893 i Klemensker, Ingeborg Elisabeth Schou, f. 12/10 1895 i Klemensker, Jenny Engeline Schou, f. 4/10 1897 i Klemensker, Karen Kristine Schou, f. 6/5 1900 i Klemensker

Skøde 13/2 1900 (læst 14/2 1900) Arkivalieronline (sa.dk) Fra Jens Espersen Schou til Jens I. Westh. Salget omfattede matrikel 87p, samt lejeretten til matrikel 87q på ca. ½ skp. Jord i flg. Lejebrev 1/8 1899 (tinglæst 9/8 Arkivalieronline (sa.dk). Salgspris inkl. alle bygninger var 5.000 kr

 

1900-1907 Jens Jørgen Westh og Andrea Hermansen

Jens Jørgen Westh blev født 9/3 1845 i Nyker. Forældre Jørgen Peter Westh og Signe Marie Munch, gårdejere på 11. vg. Pilegård. Jens Jørgen døde 2/12 1920

Andrea Hermansen blev født 13/1 1839 i Nyker. Forældre: Jens Michael Hermansen og Stine Cathrine Espersdatter, 15. vg. Vallegård. Andrea døde 6/10 1921 på Kannikegård i Klemensker (hos datteren)

De blev gift 1873 og var ejere 1870-1900 af Kæmpegård, 51. slg., I Klemensker

Ft 1901 oplyser at familien lever af deres formue og agerbrug.

Deres børn: Jørgen Westh, f. o. 1874 i Klemensker, Kristina Maria Westh, f. o. 1878, Sine Juliane Westh, f. 29/12 1880 i Klemensker

Skøde 31/12 1907  Arkivalieronline (sa.dk) Fra forh. gårdejer Jens I. Westh til Anthon Vilhelm Stange af Tejn i Olsker sogn. I salget indgik 2 køer og andelen af andelsmejeriet Bjørndal. Købssum var 7.000 kr og indbefattede lejeretten til et lille areal af matrikel 87q. Overtagelse 1/1 1908.

 

1908-1910 Anton Vilhelm Stange og Andrea Christine Olsen

Anton blev født i Østerlars 4/4 1877, Forældre Peter Jørgensen Stange og Vilhelmine Andrea Dahl, 12. vg. grund i Østerlars. Han blev gift i Olsker 5/3 1908 med Andrea. De boede da begge i Tejn, Han var Smed, ligesom hans far, der i 1908 boede i Tejn.

Andrea Christine Olsen blev født på Christiansø den 12/6 1875. Forældre fisker Jørgen Peter Olsen og Margrethe Kristine.

I 1915 boede familien i Sandvig og i 1929 i Tejn. Han omtales som smed og cykelhandler

Skøde 10/12 1910  Arkivalieronline (sa.dk)   Fra cykelhandler Anthon V. Stange til cykelmekaniker  Nicolaj Cornelius Hansen – købssum 7.400 kr.

 

1910-1916 Nikolaj Cornelius Hansen og Hansine Margrethe

Nikolaj blev født 21/1 1866 i Klemensker

Hansine blev født 7/11 1876 i Rutsker

I folketællingen 1911 betegnes han som cykelmekaniker og familien tilhørte baptistmenigheden.

Deres børn: Sigfred Peter Hansen, f. 28/2 1908 i Allinge, Agnes Ottomine Hansen, f. 30/11 1904 i Allinge, Ruth Dorthea Hansen, f. 16/1 1908 i Sandvig, Laura Elvera Hansen, f. 31/3 1910 i Neksø

Den lille jordlod af matrikel 87q, som tidligere var knyttet til matrikel 87p, blev i 1908 udskilt som matrikel 87am. I 1910 solgte Peter Thorvald West denne matrikel til cykelmekaniker Nikolaj Cornelius Hansen for 100 kr Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde 28/6 1916 Arkivalieronline (sa.dk)

Fra cykelhandler Nicolaj Cornelius Hansen til snedker Laurits Peter Phil. Købssummen var 10.000 kr. Med i handlen var matrikel 87p og 87am, 2 køer og 2 grise, samt ejendommens avl, redskaber og inventar

Luftfoto 1946 af Brogade 11 og tømmerpladsen. Foto tilhøre Kgl. Biliotek

1916-1947 Laurits Peter Pihl og Martine Ditlevine Kristine f. Agertoft

Laurits Peter Pihl blev født 7/11 1881 på Bækkelund, 16. Slg. Parcel. Hans forældre var arbejdsmand Karl Peter Pihl og Marie Andrea, f. Hansen. Karl Peter og Marie boede i 1881 hos Karl Peters forældre. Laurits døde den 24/11 1956, begr. I Klemensker.

Marine blev født 24/6 1884 i Klemensker. Hun døde den 14/11 1963

De blev gift 15/7 1903 i Klemensker

Deres børn: Helga Pihl, f. 24/4 1904 i Klemensker, Karl Peter Pihl, f. 23/8 1908 i Klemensker, Alfred Pihl, f. 24/1 1910 i Klemensker, Knud Pihl, f. 2/3 1912, Laura Elisabeth Pihl, f. 26/2 1914, Hans Anker Pihl, f. 16/4 1919.

Skøde 28/7 og 28/10 1924 (læst 21/10 1924) pag. XIV 272 Arkivalieronline (sa.dk)

Skøde fra Hans Janus Jensen til Laurits Peter Pihl på matrikel 87by og 87z (udstykket af matr. 87q). Købssum var 750 kr.

I 1924 udstykkede og solgte Laurits Peter Pihl det af matr. 87p udstykkede parcel 87cc til mejerist Peder Dejbjerg Pedersen.

Deklaration 28/7 1924 Arkivalieronline (sa.dk)

Angående udlæggelse og vedligeholdelse af en 5 alen brev vej i skellet mellem matr. 87p og 87ef i en længde af 50 alen til Aarsballe Landevej til færdsel for ejerne. Deklarationen var udstedt af de to lodsejere snedkermester Laurits Peter Pihl og smedemester Peter Johannes Schou om at afgive hver 2 ½ alen til vej (Pihls Alle)

Skøde 19/12 1929. Fra Aksel Kristian Jørgensen til Laurits Peter Pihl på matr. 87da.

Skøde 17/12 1947. Fra Skæreriejer Laurits Peter Pihl til installatør Bjarne Johannes Markussen på matrikel 87p af matr. 87p (Hartkorn 1 ¾ album for 18.000 kr.)

 

1947-1950 Bjarne Johannes Markussen

I Bornholms Tidende 16/5 1950 læses at installatør Bjarne Markussen fik statslån til opførelse af forretningslokale og beboelse på matrikel 4ak

Skøde 3/3 1950. Fra installatør Bjarne Johannes Markussen til snedkermester Henning Aage Larsen af matrikel 87p.

 

Plan for til- og ombygning i 1952. Filarkivet.

1950-1973 Henning Larsen

Han drev maskinsnedkeri og byggeforretning på matrikel 87p og 87hh.

I 1952 søgte Henning Larsen om at bygge om på facade og det bagvedliggende maskinsnedkeri. (kilde: Filarkivet)

1973-1976 Jørn Ole Stender

I 1973 søgte Jørn Ole Stender kommunen om at drive smedeværksted i ejendommens værkstedsbygninger.

I 1987 drev Bent Pihl maskinsnedkeriet, som stadig var i drift (Kilde: Filarkivet). 

1976-2003 Jørn Madsen

Automekaniker. Han drev tidligere autoværksted på Lindevej 23, som han i 1976 solgte til møbelhandler H. Hansen, Lindevej 25.

Jørgen Madsens autoværksted var ikke benyttet i flere år, da han i 2003 ville korrigere BBR-registret fra kombineret erhverv og beboelse til beboelses alene.

-2017- Kim K. Grønvall

Brogade 11. Foto 2017 fra boligannonce.