Bolleris – Juelsmindevej 1

Bolleris – Matrikel 87l

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]
Hartkorn 2 skp 3 fdk 1 album

Ejendommen blev opført i 1889

Landbrugsministeriets skrivelse af 8/1 1997 bestod matriklen af 3 ha og 1750 m2, hvoraf 10.000 m2 var fredskov.

Skøde- og panteprotokollen 2 række

Skøde- og panteprotokol efter 1971

Før bebyggelse

Jorden  var en del af matrikel 87a – Bjørnegårds hovedparcel. I en længere periode blev jorden dyrket sammen med matrikel 87k. Den tidligere sandemand Hans Nielsen døde 1878 og hans enke overtog ejendommen

Vielsesattest som adkomst 16/12 1878 
Jorden blev drevet af sandemand Hans Nielsen på matrikel 87k. Da han døde giftede hans enke Karen Nielsen, f. Kofoed sig med Anders Christensen Nielsen.

Skøde 16/10 1889

Fra Anders Christensen Nielsen til Christian Hansen .Købssum 4.050 kr af den ubebyggede lod af 10. vornedgårds parcel.

Ejere/beboere

1889-1930 Christian Hansen og Madsine Magrethe, f. Ipsen

Christian Hansen blev født 4/9 1856 i Klemensker. Forældre 16. slg. udbygger Jørgen Hansen og Caroline Kirstine Jørgensen. Han døde 9/2 1933, begr. i Klemensker.

Madsine Ipsen (døbt Masine) blev født 9/12 1852 i Vestermarie. Forældre Peder Ipsen og Karen Kirstine Sorth på 54. slg. grund. Hun døde 26/1 1941 i Klemensker.

De blev gift 1879.

Deres barn: Anna Karoline Hansen, f. 26/10 1885 i Klemensker (eneste levendefødte – 1 barn var dødt)

Skovmøde i Bolleris

Social-Demokraten 5 juli 1911

I perioden 1910 til 1914 blev der holdt mange møder i “Bolleris”. Blandt andet flere politiske møder: Grundlovsfest i 1914 og som herover taler af den jyske husmandsbevægelses formand, husmand Jørgen Nielsen fra Viby.

Klemens Ungdomsforening holdt møde i “Bolleris Skov” lørdag den 15. juli 1911. Baptistmenigheden var også arrangør i skoven, så det var ikke kun politiske møder der fandt sted her.

I perioden før 1910 var der møde i “P.Pedersens skov i Bolleris”, altså i skoven som hørte til ejendommen “Bækkeskov”.

 

Panteobligation til Andreas Christensen Nielsen 16. oktober 1889 på 2.750 kr med sikkerhed i påstående bygning med kakkelovn, komfur og murkar, samt afgrøde, inventar og gødning.

1885 boede de på 8. slg. grund.
Ft 1930 boede de på matrikel 87eæ (Søndergade 4 i Stationsbyen))

Skøde 1/8 1930 til Janus Christian Nielsen. Købssum 17.000 kr

Luftfoto 1951. Tilhører Kgl. Bibliotek

1930-1950 Janus Christian Nielsen og Julie Elgine, f. Kjøller

Janus blev født 20/10 1873 i Klemensker og døde 24/10 1958 på Skovfryd i Klemensker.
Julie blev født 6/7 1877 i Olsker. Hun døde den 13/9 1962 i Søndergade 14, Klemensker .

Skøde 15/8 1950 til Janus Andreas Mathias Kofoed. Købssum 28.000 kr

Luftfoto 1955. Tilhører Kgl. Bibliotek

1950-1975 Janus Andreas Mathias Kofoed og Alfrida

Skøde 13/10 1975 fra Alfrida Kofoed til Jens Chr. Bager. Købssum 225.000 kr

Luftfoto 1990. Tilhører Kgl. Bibliotek

1975-2006 Jens Christian Bager

Tømrer, f. 26/2 1942.

Bornh. Tidende 20/7 2006:  Ejendomshandel fra Jens Chr, Bager til Heino Bager og Stina Elvig Bager. Ejendomsværdi 660.000 kr

2006-2008 Heino Bager og Stina Elvig Bager

2007 søgtes tilladelse til opførelse af maskinlænge på 216 m2 v/Heino Bager

Skøde fra Heino Bager til Anja Anette Thomsen, ejendomsværdi 1.200.000 kr (Born. Tidende 27/9 2008.

2008-2017 Anja Anette Thomsen

Uddannet zoneterapeut og drev klinikken for zoneterapi og massage ”Helse-Stâuan” på adressen. Artikel i Bornholms Tidende 3/7 2013

2018- Sune Engedahl Olsen

Firmaet ”Øens Entreprenørservice ApS” blev stiftet 10. oktober 2018 på ejendommen