Aabakke – Aagaardsvej 18

Aabakke, Aagaardsvej 18, Klemensker

Parcel af 87h (Bjørnshøj)
10. vornedegårds parcel nr. 5

[Underside til “Udbyggere og husmænd“]


1 ¼ album

Skøde- og panteprotokol 2. række

Skøde- og panteprotokol efter 1955 (matr. 87gh og 87ac)

Aabakke på kort målt 1887 og trykt 1888

Ældste historie

Ejendommen er opført på lejet jord fra Bjørnshøj i 1860 sandsynligvis af den første registrerede ejer, Hans Thorsen.

 

1860-1876 Hans Thorsen og Eline Marie, f. Kjærbye

Hans Thorsen blev født 5/8 1833, forældre: Peder Thorsen og Karen Mogensdatter på Bolbygård, 16. slg.
Hans Thorsen var snedker.

Deres børn: Hans Nicolai Martin Thorsen, f.2/4 1858, Engeline Kirstine Thorsen, f. 7/11 1859 (Blev gift med Jens Espersen Schou – se Brogade 11 i Klemensker) , Annine Marie Thorsen, f. 1862, Elisebet Caroline Petrea Thorsen, f. 1868 – alle i Klemensker

Bolig: april 1858 udbygger på 20. slg. grund i Klemensker. December 1859 på 9. vornedegård parcel, Og 1/2 1860 på 10. vg. gr.

Adkomst til hus 19/4 1876

Brandassurance (Brandforsikring for landbygninger, fol. 22b) på hus blev læst som Hans Thorsens adkomst til huset skøde og panteprotokollen.

5 fags hus på 10. vg. grund Hus tilhørende Hans Thorsen
1. Stuehus,5 fag, Ø-V, Bindingsværk, mursten og klinede vægge, straatag og to bræddegavle – 900 kr
2. Hodde i vest a 12 alen lang – 100 kr
i alt for 1000 kr.


Skøde 26/4 1876

Snedker Hans Thorsen solgte til Caroline Cathrine Klo, gårdejer Claus Jørgensen Klos enke, sit hus på 10. vg. parcel nr. 5, samt husets mur og nagelfaste inventar, undtagen kakkelovnen, samt fæste- eller æejeret til det jordstykke, hvor huset ligger, omtrent 1½ skæppe land, som han havde fået lejeret på af 7. januar 1876 i 50 år. Købssummen var 1200 kr, hvoraf 1000 kr var for huset.
Det oplystes i skødet, af sælger manglede tinglysning af lejeretten af jord.

1876-1905 Caroline Cathrine Klo, f. Nielsen

Caroline Cathrine Klo blev født 13/9 1831 i Østerlars. Hun døde 26/2 1907.

Gift 1860 med Claus Jørgensen Klo gårdejer af 9. vg. Aagaard. Han døde i 24/11 1875

Børn: Ine Kirstine Caroline Klo, f. 1862 i Klemensker, Nikoline Jørgine Klo, f. 4/7 1865 i Klemensker

Den 17/1 1906 blev matrikel 87ac udskilt fra 87h

Jorden i selvejer

Skøde 15/2 1905:  Skøde fra Bjørnshøjs ejer, Peter Jørgen Bendtsen, til frøken Nikoline Klo på den fraskilte jordlod på 408 kvadratalen, matrikel 87ac. Købssummen var 200 kr for jorden.

Gavebrev på hus 26/4 1876

Caroline Cathrine Klo, f. Nielsen, gårdejer C.J.Klos enke, overdrog hus til sin datter frøken Nicoline Klo. Husets adkomst var et skøde af 26/4 1876, tinglæst 16. august, på et hus på 10. vornedgårds grund parcel nr. 5., som nu havde matrikel nr 87ac. Huset var brandforsikret.

 

1905-1908 Nikoline Jørgine Klo

Nikoline Jørgine Klo, f. 4/7 1865 i Klemensker. Forældre se ovenfor.

Skøde 17/10 1908

Fra Nicoline Jørgine Kloe til Thora Bohn. Købssum 1.200 kr for alt inkl. Kakkelovn, komfur og murkar.

 

1908-1916 Thora Bohn

Født 2/1 1973 i Klemensker. Hendes forældre var, skolelærer ved Klemensker søndre skole, Frederik Laurentius Stender Bohn og Elisabeth Henriette Marie, f. Madsen.

Ved folketællingen i 1911 var Thora Bohn husholderske og ugift. I huset boede hendes far, pensioneret lærer Frederik Bohn (f. 11/1 1836 i Rønne), samt logerende, gartner og enkemand, Kristian Germanus Andersen (f. 31/7 1849)

Skøde 30/3 1916

Fra Thora Bohn til forh. gårdejer Christian Vilhelm August Borgen fra Nylars. Købssummen var 1.800 kr, indbefattet tre kakkelovne.

 

1916-1925 Christian Vilhelm August Borgen og Camilla Pauline Amalie Clausen

Christian Borgen blev født 4/11 1852 i København, Forældre: sognepræst Andreas Georg Borgen og Henriette Amalie Schøning, Nylars. Christian døde ¼ 1928 i Aaker.
Camilla Clausen blev født 4/9 1858 og døde på Aagaardsvej 18 den 3/9 1924.

Skøde 3. april 1925

Fra particulier Christian Vilhelm August Borgen til Albert Pedersen. Købssum 5.000 kr

 

1925-1941 Albert Pedersen

Skøde 6/6 1941 Skøde fra Albert Pedersen til arbejdsmand Aage Jørgen Thorsen. Købssum 5.410 kr.

 

1941-1943 Aage Jørgen Thorsen

Skøde 10/3 1943 Fra Aage Jørgen Thorsen til arbejdsmand Rudolf Jensen Maar. Købssum 6.300 kr.

 

1943-1945 Rudolf Jensen Maar og Helga Emilie, f. Pedersen

Rudolf Jensen Maar 1913-1983
Helga Emilie 1918-1997

Skøde 11/10 1945 Fra Rudolf Jensen-Maar til avlsbruger Karl Hansen. Købssum 8.500 kr.

Aabakke Luftfoto 1955 tilh. kgl. Bibliotek

1945-1979 Karl Hansen og Anna Katrine Sofie Hansen

Skøde 15/10 1955: Dødsboet efter fiskehandler Gotfred Bernhard Olsen solgte matrikel 87gh på 472 m2 til Karl Hansen for 500 kr.

Skifteattest 7/9 1979 for Anna Katrine Sofie Hansen
Skøde 7/9 1979 til Hans Folkmann. Købssum 265.000 kr

Aagaardsvej 18 til salg. Bornholms.Tidende 21 juni 1979

 

1979- Hans og Dorrit Folkmann

1979-81 Ombygning af stueetage og tilslutning til offentlig kloak

Sølvbryllup 21/5 2013