Storedalen 37

Storedalen 37

Matrikel 20f, 20h og 20i
Parcel af matriklen 20c (arvefæstelod), udstykket 8/2 1888

[Underside til “Udbyggere og husmænd”]

De første beboere jeg kan finde er Jens Christian Kofoed og hans hustru Julie. De var tjenestefolk på Bækkegaard i 1880 inden de blev gift. Åbenbart har gårdejeren ønsket at støtte de to tjenestefolk og lade dem flytte ind i det lille husmandssted.

Huset er ældre end fra 1888. Gårdejeren Jens Hansen Schou ejede huset.

1888-1931 Jens Christian Kofoed (1858-1947) og Julia Kristine, f. Stange

Jens Christian Kofoed 1943. Fra Bornholmskebilleder.dk

Jens Christian Kofoed født 21/2 1858 i Rø, døde 7/3 1947 i Olsker

Julie Kristine Stange er født 1/7 1860 i Nylars.

Jens Christian og Julie Kristine var i 1880 tjenestefolk hos Jens Christian Schou på Bækkegaard.

Børn: Karl Johannes Kofoed, f. 1888, Ludvig Julius Kofoed, f. 14/7 1889 (1916: nedsat arbejdsduelighed, da han har mistet venstre fod, træskomager og banearbejder, Jens Kofoed f. 18/2 1892, Ida Kofoed f. 28/11 1894, Julie Kofoed 27/12 1896, Viktor Kofoed 1/3 1899 og plejebarn Erik Lois Vang, f. 12/12 1904.

I 1890 ses at Jens Hansen og Anine Petrie, f. Stange er indsiddere på ejendommen. Anine er Julies søster.

Skøde 30/5 1888 fra Bækkegaards ejer, Jens Hansen Schou , der solgte parcellen 20f fra den 16. slg., arvefæstelodden 20h og udmarkslodden 82eq en del af 82v af sognets udmarksjord, samt de på grunden stående bygninger med kakkelovn og murgryde for 3.700 kr. På grunden er tinglyst færdselsservitut.

Jens Kristian Kofoed fik ikke betalt hele købesum, men for de resterende 150 kr udstedte han til Jens Hansen Schou et pantebrev

Jens Christian Kofoed lånte 2000 kr af Bornholms Spare- og Laanekasse

1931-1951 Ludvig Julius Kofoed (1889-1870)

Ludvig Kofoed 1943 fra Bornholmskebilleder.dk

Søn af ovenstående Jens Christian Kofoed og Julie Kristine født 14/7 1889 og død i Allinge 11/6 1870

1951-1955 Peter Nielsen

1955-1962 Carl Evald Frederiksen

I 1962 boede Carl Evald Frederiksen i Hasle i flg. Vejviseren.

1963-1970 Avlsbruger Johannes Jensen

Der blev oprettet en minkfarm i 1963, der fik en kort levetid. Den lå hvor tennisbanen ligger i dag.

I kommunens filarkiv findes skrivelse om, at der i 1969 skete en omlægning fra landbrug til sommerhus.

Den 14. maj 1970 kom ejendomme (matr. 20f m.fl.) som er minkfarm og beboelse på tvangsauktion (BT 30/4 1970) Ejendomsværdi 42.000 kr og grund på 24.426 m2. Det vides ikke hvem der købte ejendommen.

Luftfoto 1990 – Storedalen 37. Foto tilhører Kgl. Bibliotek.

1974- Flemming Colberg Olsen

(totalbyg)

I følge filarkivet blev der i 1978 søgt nedrivning af 160 m2 bebyggelse for derefter at genopføre  helårsbebyggelse på 142 m2 samt vindmølle.
I skrivelse 21/2 1978 bibeholdtes ca 65 m2 af den oprindelige bygning resten nedrives og erstattes af 150 m2 tilbygning.