Tagged: Skånske Krig

Model af Tycho Brahe på Uranienborg på Hven, 1600.

Bornholm under den skånske krig

Amtsskriver Hans Christensen døde den 27. marts 1679 og enken Kirstine Mikkelsdatter [1629-1698] måtte stå til regnskab for sin mands forvaltning af jordebogsregnskaberne i hele embedsperioden, der strakte sig over 16 år fra 1663...