1743 Stranding Sæne – amtmandens korrespondancer mm