/Om denne hjemmeside og kontakt

Hjemmesiden https://bornholmerting.dk

Formålet med denne hjemmeside er tingsliggørelse af kilder til og litteratur om Bornholms historie. En af bedste kilder til hverdagens historie er tingbøgerne (=justitsprotokoller), som desværre også er de mest utilgængelige. Sproget er knudret og uforståeligt og det kræver øvelse at dechifrere indholdet. Skriverne har ikke altid den tydeligste håndskrift. Tingbøgernes tilgængeliggørelse er mit primære arbejdsområde.

Med gennemlæsningen af tingbøgerne afsløres spændende begivenheder og samfundsforhold, som jeg må fordyber mig i. Det resulterer ofte i små historier, som jeg offentliggør her på siden. Jeg inddrager ofte oplysninger fra andre kildegrupper.

Jeg anbefaler, at man abonnerer på historierne (øverst i denne spalte) og dermed modtager en mail, når jeg har nye historier at fortælle.

De affotograferede kilderne er gengivet i pdf-format og må gerne downloades til eget brug. De må ikke gengives på anden hjemmeside, men gerne refereres og linkes til.  Ligeledes må transskriberede kilder gerne anvendes blot de følges af en kildehenvisning. De fleste sider suppleres og opdateres løbende. Jeg forbeholder mig fuld copyright til mine artikler og referater.

Ind i mellem bliver jeg opmærksom på andre kilder end de retshistoriske, kilder som jeg må affotografere til egen brug eller, hvis jeg skønner det, kan have andres interesse.  Det kan være ret store kildegrupper –  for eksempel Biskoppens indkomne sager, Generalkommissariat og Kongens Retterting.

Jeg digitaliserer også en del ældre litteratur om Bornholm, der har almen interesse.

På denne hjemmeside findes det meste af mine arbejder, men noget skal dog findes på andre sider, hvor jeg er webmaster, nemlig: Bornholms Historiske Samfunds hjemmeside der primært omhandler lokalhistorien og Aneklubben,som er en lille private klub i København, der dyrker slægtshistorien.

Min ”gamle” hjemmeside vang-hansen.dk er under “ombrydning” og vil i fremtiden kun omfatte oplysninger om egen slægt, samt andet jeg har arbejdet med (ex. film, lydoptagelser, erindringer). Her findes også egne udgivne publikationer.

God fornøjelse.

Jesper Vang Hansen

Mail:

  • Jesper(a)vang-hansen.dk

Telefon: 20 20 66 60