/Om denne hjemmeside og kontakt

Hjemmesiden https://bornholmerting.dk

Jeg ønsker at formidle historien ved brug af “oprindelige historiske kilder”. Det vil sige at jeg tager udgangspunkt i samtidige dokumenter og ikke i andres historiske forskning.

Foruden at skrive ud fra kildernes udsagn ønsker jeg også at bruge hjemmesiden til at gøre dokumenter tilgængelige – enten som pdf-filer eller transskriberede tekstfiler.

Tingbøger

En af bedste kilder til hverdagens historie er tingbøgerne (=justitsprotokoller), som desværre også er de mest utilgængelige. Sproget er knudret og uforståeligt og det kræver øvelse at dechifrere indholdet. Skriverne har ikke altid den tydeligste håndskrift.

Med gennemlæsningen af tingbøgerne afsløres spændende begivenheder og samfundsforhold, som jeg må fordyber mig i. Det resulterer ofte i små historier, som jeg offentliggør her på siden. Jeg inddrager ofte oplysninger fra andre kildegrupper.

Udbygger og husmand

I 2020 startede jeg med at lave ejerlister over beboere på de mindre ejendomme på Bornholm. De store selvejergårde er godt beskrevet, hvilket ikke er gældende for de små. Ved at fokusere på den beskedne bolig dukker de almindelige mænds og kvinders historie op. En befolkningsgruppe, der normalt ikke har plads i den traditionelle skrevne historie. Metoden at tage udgangspunkt i det geografiske sted bringer ofte overraskende ting frem til overfladen.

I projektet “Udbygger og husmænd” forsøger jeg at viderebringe links til de efterhånden mange tilgængelige originale kilder på nettet – de fleste er via “arkivalieronline”.

Brug af min hjemmeside

Jeg anbefaler, at man abonnerer på historierne (øverst i denne spalte) og dermed modtager en mail, når jeg har nye historier at fortælle.

De affotograferede kilderne er gengivet i pdf-format og må gerne downloades til eget brug. De må ikke gengives på anden hjemmeside, men gerne refereres og linkes til.  Ligeledes må transskriberede kilder gerne anvendes blot de følges af en kildehenvisning. De fleste sider suppleres og opdateres løbende. Jeg forbeholder mig fuld copyright til mine artikler og referater.

Ind i mellem bliver jeg opmærksom på andre kilder end de retshistoriske, kilder som jeg må affotografere til egen brug eller, hvis jeg skønner det, kan have andres interesse.  Det kan være ret store kildegrupper –  for eksempel sogneråds arkiver, Biskoppens indkomne sager, Generalkommissariat og De bornholmske kommissioner.

Jeg digitaliserer også en del ældre litteratur om Bornholm, der har almen interesse.

På denne hjemmeside findes det meste af mine arbejder, men noget skal dog findes på andre sider, hvor jeg er webmaster (og formand siden 2013), nemlig: Bornholms Historiske Samfunds hjemmeside der primært omhandler lokalhistorien.

Min ”gamle” hjemmeside vang-hansen.dk er under “ombrydning” og vil i fremtiden kun handle om egen slægt, samt andet jeg har arbejdet med (ex. film, lydoptagelser, erindringer). Her findes også egne udgivne publikationer.

God fornøjelse.

Jesper Vang Hansen

Mail:

  • Jesper(a)vang-hansen.dk

Telefon: 20 20 66 60