Fæstebrev 4 juli 1737 til Hellis Pedersen fra fæsteprotokollen