Tingsvidner fra Øster Herred vedrørende udmarksboliger