Oversigt forklaring og liste over kendelsespengene 1625-1734