Litr A Rentekammerets svar på kommissionens relation fra 28 juli 1720