K Følgebrev dat København 20 december 1721 af Jens Jensen og Christen Hansen