B Kommissionens indberetning vedr Klemensker og Nykers strid om kirkemarken dat 5 juli 1721