1736-1738 Liste over fæstebrev på kongens gårde og på udmarksjorde