10 En suppliqve dat 12 december 1721 fra Lars Nielsen i Olsker og bøndernes støtteerklæring