04 Bemelte Committeredes Erklæring af 16 juli 1721 paa en deel Bønders anklagende