Brev til amtmanden 31. oktober 1709

Politie og Commerce-Collegie Breve. Om præcautio for Pesten for Ani 1709, 1710 og 1711.

(side 22-23)

No 4 (31. oktober 1709)

Velædle og Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand

Som Vii ved daglig erfarenhed har befunden at være høy fornøden at alle og eenhver paa Øster-Søen Trafiqverende udi denne farlige Tiid, kunde være fuldkommen informerede hvorledis de hidagtendes Sundheds-passer skal være indrættede, saavelsom hvordan de første de Kongl. Lande og Provincer seilende sig skulde forholde, Saa ville vii af saadan udi Aviserne indførte Avertissement icke undlade Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand nogle Exemplarer herudi Tienstvilligst at tilsende, icke tviflende hand io behager alle derpaa Landet boende og paa Øster-Søen Trafiquerende samt andre vedkommende, derom nødige underretning at lade tilstille.

Vii forbliver

Velædle og Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand

Tienstvillgste tienere

Charles de Damas de Cormaillon, Moisken, Ole Rømer, P. Lemwig, Friis, Niels Petersen Stange, ?, Thomas Jørgensen Hørning, Morten Munch,

(tilføjet: Ydmygst læst for Rønne Borgerskab d. 12. september 1711)

Politi og Commerce Collegio d. 31. Octobr. A. 1709

Bordingholm.