Brev til amtmanden 16. september 1710

Politie og Commerce-Collegie Breve. Om præcautio for Pesten for Ani 1709, 1710 og 1711.

(side 28-29)

No 6 (16. september 1710)

Velædle og Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand!

Udi anleedning af Hans Kongl. Mays. Allerunderd. Udgaaen Circulaire orders, de dato 1. september, angaaende alvorlig anstalt og præcaution, imod den desværre udi adshiellig Naboelige Lande og stæder grasserende farlige Smitsom Suige er her udi denne Stads Magistrats Nafn, udgiven én, mest paa de hidtil udstæde shriftlig ordres grundede Placat paa det at alle vedkommende, og i særdelished de Trafiqverende, bedre kunde underrettes, om hvis de ved deris Handel have at i agttage; Thi have vii icke villet efterlade Velb. Hr. Brigadiers og Ambtmandd nogle Exemplarer herudi tienstvilligt at    t… icke tviflende at hand jo lader sig behage. Ved det af hans kongl May.st allernaad. Heruden … forretninger, at stille den ordre, at deslige Plakat saa viit som efter et hver Stads lejlighed og Situationen kand, vorder med de forhen stilte shriftlige Ordres overalt derpaa Landet paa beste maader ob…. Og at endelig de paa Dantzoig Trafiqverende. Ved denkongl. Allernaad. Forordning af 29. aug. T… frii fert, sig efter Placatets indhold; med vedb… Sundheds-Passer forsuine.

Velædle og Velb. Hr. Brigadier og Ambtmand

Tienstvillgste

Charles C. Ahlefelt,  Damas de Cormaillon, G. Grundopp (?), P. Lemwig, N. Stange, Th. Hørning, Morten Munch,

(tilføjet: Ydmygst læst for Rønne Borgerskab d. 12. september 1711)

Politi og Commerce Collegio d. 16. Septemb. 1710

Bordingholm