Jordebogsregnskaber 1830-1839

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1830”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1830

Regnskabet er underskrevet 9. juni 1831 af Christian Ludvig Sehestedt

12-103 Bilag til Jordebogsregnskab 1830

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-20, No 2-4, ”Beregning over 1830 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 21-34, No 5-13, Rentekammerets promemoria om salg af 500 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 200 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 108 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 35, No 14, Kapitaltaksten 1830
Pag. 36-55, No 14-27, Rentekammerets meddelelse om at 50 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 47 td. 2 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 16 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 3 tønde 3 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 56-60, No 28, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1829.
Pag. 61-64, No 29, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1830.
Pag. 65, No 30, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 66, No 31(-47), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3103 rd 5 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 67-70, No 48-51, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 71-74, No 52-56, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. (No 54 er kopi af dom, hvor Hans Peter Haagensen i Østermarie, der mistede sit fæst på jord)
Pag. 75-79. No 57-59, Tilladelse til at sølge 12 bismervægte på auktion. Liste over køberne.
Pag. 80, No 60, Tilladelse til 55. sg. i Østermarie til at optage 2 kubikfavne tørv i Ølene
Pag. 81, No 61, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 82, No 62, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 83-87, No 63, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1830.
Pag. 88, No 64, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 89, No 65, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 90-91, No 66-67, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 92-93, No 68-69, Kvittering for modtagelse af 144 td rug. Skipper Jens Thorsen skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 94, No 70, Indsvindingsberegning
Pag. 95-103, No 71, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1830

Første år hvor der ikke blev opkrævet lejermålsbøde efter forordningen af 24. september 1824 og amtets skrivelse af 26. april 1830 – derfor intet bilag.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1831”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1831

Regnskabet er underskrevet 18. juni 1832 af Christian Ludvig Sehestedt

12-108 Bilag til Jordebogsregnskab 1831

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-25, No 2-7, ”Beregning over 1831 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 21-22, Rentekammerets bevilling til enke Karen Kirstine Jørgensen i Tejn må nyde ti års frihed, da hun havde mistet sin mand i militærtjenesten (mistet begge sine hænder) og derfor opføre et hus og have ud for den 20. sg. i Olsker.
Pag. 26-27, C. Jensens brev til amtsforvalteren om rentekammerets ønske om at give frihed til agerbruget, der vil indhegne og opdyrke skov, specielt til hindring for sandflugten.
Pag. 28-41, No 8-16, Rentekammerets promemoria om salg af 500 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 200 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 107 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 42, No 17, Kapitaltaksten 1831
Pag. 43-63, No 18-30, Rentekammerets meddelelse om at 51 tønder og 2 lispund landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 50 td. 13 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 24 tønder 13 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 4 tønde 8 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 64-68, No 31, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1831.
Pag. 69-71, No 32, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1831.
Pag. 72, No 33, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 73, No 34(-51), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3314 rd 87 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 74-75 No 52-53, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 75-79, No 54-57, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag 80, No 58, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 81, No 59, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 82, No 60, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 83-88, No 61, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1831.
Pag. 89, No 62, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 90, No 63, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 91-92, No 64-65, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 93-94, No 66-67, Kvittering for modtagelse af 144 td rug. Skipper Jens Thorsen skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 95, No 68, Indsvindingsberegning
Pag. 96-108, No 69, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1831

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1832”

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1832

Regnskabet er underskrevet 10. juni 1833 af Christian Ludvig Sehestedt

13-98 Bilag til Jordebogsregnskab 1832

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 17-24, No 2-7, ”Beregning over 1832 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 25-37, No 8-14, Rentekammerets promemoria om salg af 50 td rug og 450 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 80 td rug og 250 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 14 td rug og 107 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 38, No 15, Kapitaltaksten 1832
Pag. 39-53, No 18-25, Rentekammerets meddelelse om at 48 tønder og 2 lispund landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 50 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 9 tønder 10 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 4 tønde 8 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 54-58, No 26, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1832.
Pag. 59-62, No 27, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1831.
Pag. 63, No 28, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 64, No 34(-52), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3381 rd 58 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 65 No 53, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 66-69, No 54-57, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag 70-71 No 58-59, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 72, No 60, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 73, No 61, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 74-79, No 62, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1832.
Pag. 80, No 63, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 81, No 64, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 82-83, No 65-66, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 84, No 67, Indsvindingsberegning
Pag. 85-98, No 68, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1832

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1833”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1833

Regnskabet er underskrevet 14. juni 1834 af Christian Ludvig Sehestedt

13-92 Bilag til Jordebogsregnskab 1833

Pag. 13-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-18, No 2-4, ”Beregning over 1833 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”. Fisker Jens Olsen Holm i Aarsdale fik lov til at fæste udmarksjord mellem Aarsdale og Svaneke – på 12 selvejergårds fortov
Pag. 19-28, No 5-12, Rentekammerets promemoria om salg af 60 td rug på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 80 td rug med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 4 td rug. Oversigt over auktionens udgifter
Pag. 29, No 13, Kapitaltaksten 1833
Pag. 30-47, No 14-26, Rentekammerets meddelelse om at 41 tønder og 1 lispund landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 39 td. 12 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 17 tønder 1 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 6 tønde 3 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 49-51, No 27, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1833.
Pag. 52-54, No 28, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1831.
Pag. 55, No 29, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 56, No 30(-48), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2967 rd 75 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 57, No 49, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 58-63, No 50-55, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 64, No 56, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 65, No 57, Rentekammerets skrivelse om udskiftning af skovgrunde til ejendommene nr. 3., 7. og 9. selvejergårde i Rø sogn. Hver især skulle de betale 350 rd
Pag. 66 No 58, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 67, No 59, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 68-72, No 60, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1833.
Pag. 73, No 61, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 74, No 62, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 75-76, No 63-64, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 77, No 65, Rentekammeret ordre om at føre 807 tønder landgildebyg til indtægt
Pag. 78, No 66, Indsvindingsberegning
Pag. 79-92, No 68, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1833

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1834”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1834

Regnskabet er underskrevet 6. juni 1835 af Christian Ludvig Sehestedt

12-84 Bilag til Jordebogsregnskab 1834

Pag. 12-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1833 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16-29, No 3-11, Rentekammerets promemoria om salg af17 tønder 5 lispund smør, 50 tønder rug og 400 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 10 lpund smør, 80 td rug og 300 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 19 td rug og 107 td byg Oversigt over auktionens udgifter
Pag. 30, No 12, Kapitaltaksten 1834
Pag. 31-42, No 13-20, Rentekammerets meddelelse om at 58 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 40 td. 9 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 17 tønder 1 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 6 tønde 3 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 43-47, No 21, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1834.
Pag. 48-50, No 22, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1834.
Pag. 51, No 23, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 52, No 24(-56), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2930 rd 21 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 53, No 57, Intet indbetalt for vrag eller drivgods
Pag. 54-57, No 58-61, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 58, No 62, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 59 No 63, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 60, No 64, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 61-64, No 65, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1834.
Pag. 65, No 66, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 66, No 67, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 67-68, No 68-69, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 69, No 70, Indsvindingsberegning
Pag. 70-84, No 71, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1834

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1835”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1835

Regnskabet er underskrevet 2. juni 1836 af Christian Ludvig Sehestedt

12-92 Bilag til Jordebogsregnskab 1835

Pag. 12-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2, ”Beregning over 1835 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16-27, No 3-10, Rentekammerets promemoria om salg af 133 tønder rug og 750 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 63 td rug og 300 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 58 td rug og 171 td byg Oversigt over auktionens udgifter
Pag. 28, No 11, Kapitaltaksten 1835
Pag. 29-48, No 13-24, Rentekammerets meddelelse om at 58 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 34 td. 9 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 41 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 12 tønde landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.Til sidst 3 td og 13 lpund smør
Pag. 49-52, No 25, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1835.
Pag. 53-55, No 26, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1834.
Pag. 57, No 27, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 58, No 28(-57), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3493 rd 21 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 59, No 57, Intet indbetalt for vrag eller drivgods
Pag. 60-62, No 58-62, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 63, No 63, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 64-65, No 64-65, Rentekammerets tilladelse af salg af Strandskoven i Rø sogn til Niels Grønbeck på den 8. selvejergård (Rågelundgård) i Rø sogn 450 rigsdaler. Strandskoven ligger i Dynddalen)
Pag. 66 No 66, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 67, No 67, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 68-72, No 68, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1834.
Pag. 73, No 69, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 74, No 70, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 75-76, No 71-72, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 77, No 73, Indsvindingsberegning
Pag. 78-92, No 74, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1835

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1836”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1836

Regnskabet er underskrevet 13. juni 1837 af Christian Ludvig Sehestedt

12-98 Bilag til Jordebogsregnskab 1836

Pag. 12, Designation over kontributionsregnskabet og jordebogsregnskabety
Pag. 13-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-17, No 2-3 ”Beregning over 1835 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 18-32, No 4-12, Rentekammerets promemoria om salg af 50 tønder rug og 40 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 84 td rug og 350 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 11 td rug og 57 td byg Oversigt over auktionens udgifter
Pag. 33, No 13, Kapitaltaksten 1836
Pag. 34-49, No 13-23, Rentekammerets meddelelse om at 28 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 32 td. 1 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 41 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 9 tønde 8 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 50-53, No 24, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1835.
Pag. 54-56, No 25, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1834.
Pag. 57, No 26, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 58, No 27(-53), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 32990 rd 37 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 59, No 54, Intet indbetalt for vrag eller drivgods
Pag. 60-63, No 55-58, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 64, No 59, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 65, No 60, Amtmandens ordre til amtforvalteren ang. forvaltningen af Strandskoven i Rø sogn, der var solgt til Niels Grønbeck på den 8. selvejergård (Rågelundgård) i Rø og om overdregelse af den afdøde fæster Jens Andersens lod til Grønbech.
Pag. 66 No 61, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 67, No 62, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 68-72, No 63, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1835.
Pag. 73, No 64, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 74, No 65, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 75-76, No 66-67, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 77, No 68, Indsvindingsberegning
Pag. 78-93, No 74, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1836
Pag. 94-98, Bemærkninger til regnskabet 1835 med tre bilag

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1837”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1837
Regnskabet er underskrevet 13. juni 1838 af Christian Ludvig Sehestedt

12-98 Bilag til Jordebogsregnskab 1837

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16, No 2 ”Beregning over 1837 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 17-46, No 4-20, Rentekammerets promemoria om salg af 40 tønder rug og 300 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 94 td rug og 450 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 10 td rug og 58 td byg Oversigt over auktionens udgifter. Særskilt auktion over 13 td landgildesmør, efterfølgende med 19 tønder smør og 9 tønder smør og til slut 1 td 6 lispund smør
mangler, No 21, Kapitaltaksten 1836
Pag. 47-52, No 22, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1837.
Pag. 53-56, No 23, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1837.
Pag. 57, No 24, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 58, No 25(-47), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 2016 rd 37 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 59-60, No 48-49, Indbetalt for vrag eller drivgods
Pag. 61-64, No 50-53, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 65, No 54, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 66 No 55, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 67, No 56, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 68-72, No 57, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1835.
Pag. 73, No 58, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 74, No 59, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 75-76, No 60-61, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 77, No 62, Indsvindingsberegning
Pag. 78-98, No 63, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1837

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1838”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1838

Regnskabet er underskrevet 18. juni 1839 af Christian Ludvig Sehestedt

12-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1838

Pag. 12-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2 ”Beregning over 1838 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16-26, No 3-7, Rentekammerets promemoria om salg af 134 tønder rug og 750 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 94 td rug og 450 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 10 td rug og 58 td byg Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 27, No 8, Kapitaltaksten 1838
Pag. 28-38, No 9-14, Særskilt auktion over 24 td landgildesmør, efterfølgende med 22 tønder smør og 9 tønder smør og til slut 1 td 6 lispund smør
Pag. 39-42, No 15, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1838.
Pag. 43-45, No 16, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1837.
Pag. 46, No 17, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 47-, No 18(-36), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 1780 rd 12 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 48-49, No 37-38, Indbetalt for vrag eller drivgods
Pag. 50-53, No 39-42, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag. 54, No 43, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 55-56, No 44, Bevilling om at overtage et lod i Strandskoven i Rø til Mogens Henriksen, 7. sg. i Rø for 30 rbd. i sedler.
Pag. 57 No 45, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 58, No 46, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 59-63 No 47, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1838.
Pag. 64, No 48, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag.65, No 49, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 66-67, No 50-51, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 68, No 52, Indsvindingsberegning
Pag. 69-88, No 53-54 Fortegnelse over landgilderestancer for året 1837

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1839”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1839

Regnskabet er underskrevet 3. juni 1840 af Christian Ludvig Sehestedt

12-88 Bilag til Jordebogsregnskab 1838

Pag. 12-14, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 15, No 2 ”Beregning over 1839 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 16-26, No 3-7, Rentekammerets promemoria om salg af 50 tønder rug og 35 td byg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 13 td og 2 lispund smør, 84 td rug og 40 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Dernæst auktion over 10 td rug og 58 td byg Oversigt over auktionens udgifter.
Pag. 27, No 9, Kapitaltaksten 1839
Pag. 28-38, No 8,10-14, Særskilt auktion over 24 td landgildesmør, efterfølgende med 22 tønder smør og 9 tønder smør og til slut 1 td 6 lispund smør.
Pag. 39, No 15. Amtmand til Amtsforvalter om at landgilde kan betales i penge efter kapitaltaksten
Pag. 40-45, No 16, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1839.
Pag. 46-49, No 17, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1839.
Pag. 50, No 18, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 51, No 18(-36), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 1997 rd 24 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 52-54, No 37-39, Indbetalt for vrag eller drivgods i Hasle og Vester herred for et parti talg solgt på auktion.
Pag. 55-58, No 40-43, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. Kun bøde i Nordre herred for brug på sandflugtsregler.
Pag. 59, No 44, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde (ingen).
Pag. 60, No 45, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 61, No 46, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 62-66, No 47, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1839.
Pag. 67, No 48, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag.68, No 49, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 69-70, No 50-51, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 71, No 52, Indsvindingsberegning for 1839
Pag. 72-88, No 53-54 Fortegnelse over landgilderestancer for årene 1837, 1838 og 1839