Jordebogsregnskaber 1830-1839

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1830”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1830

Regnskabet er underskrevet 9. juni 1831 af Christian Ludvig Sehestedt

12-103 Bilag til Jordebogsregnskab 1830

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-20, No 2-4, ”Beregning over 1830 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 21-34, No 5-13, Rentekammerets promemoria om salg af 500 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 200 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 108 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 35, No 14, Kapitaltaksten 1830
Pag. 36-55, No 14-27, Rentekammerets meddelelse om at 50 tønder landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 47 td. 2 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 16 tønder landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 3 tønde 3 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 56-60, No 28, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1829.
Pag. 61-64, No 29, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1830.
Pag. 65, No 30, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 66, No 31(-47), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3103 rd 5 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 67-70, No 48-51, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 71-74, No 52-56, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder. (No 54 er kopi af dom, hvor Hans Peter Haagensen i Østermarie, der mistede sit fæst på jord)
Pag. 75-79. No 57-59, Tilladelse til at sølge 12 bismervægte på auktion. Liste over køberne.
Pag. 80, No 60, Tilladelse til 55. sg. i Østermarie til at optage 2 kubikfavne tørv i Ølene
Pag. 81, No 61, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 82, No 62, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 83-87, No 63, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1830.
Pag. 88, No 64, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 89, No 65, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 90-91, No 66-67, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 92-93, No 68-69, Kvittering for modtagelse af 144 td rug. Skipper Jens Thorsen skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 94, No 70, Indsvindingsberegning
Pag. 95-103, No 71, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1830

Første år hvor der ikke blev opkrævet lejermålsbøde efter forordningen af 24. september 1824 og amtets skrivelse af 26. april 1830 – derfor intet bilag.

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1831”

Se den originale kilde her

1-2 Indholdsfortegnelse

3-11 Jordebogsregnskabet for året 1831

Regnskabet er underskrevet 18. juni 1832 af Christian Ludvig Sehestedt

12-108 Bilag til Jordebogsregnskab 1831

Pag. 12-15, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 16-25, No 2-7, ”Beregning over 1831 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 21-22, Rentekammerets bevilling til enke Karen Kirstine Jørgensen i Tejn må nyde ti års frihed, da hun havde mistet sin mand i militærtjenesten (mistet begge sine hænder) og derfor opføre et hus og have ud for den 20. sg. i Olsker.
Pag. 26-27, C. Jensens brev til amtsforvalteren om rentekammerets ønske om at give frihed til agerbruget, der vil indhegne og opdyrke skov, specielt til hindring for sandflugten.
Pag. 28-41, No 8-16, Rentekammerets promemoria om salg af 500 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 200 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 107 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 42, No 17, Kapitaltaksten 1831
Pag. 43-63, No 18-30, Rentekammerets meddelelse om at 51 tønder og 2 lispund landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 50 td. 13 lispund Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 24 tønder 13 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 4 tønde 8 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 64-68, No 31, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1831.
Pag. 69-71, No 32, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1831.
Pag. 72, No 33, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 73, No 34(-51), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3314 rd 87 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 74-75 No 52-53, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 75-79, No 54-57, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag 80, No 58, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 81, No 59, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 82, No 60, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 83-88, No 61, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1831.
Pag. 89, No 62, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 90, No 63, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 91-92, No 64-65, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 93-94, No 66-67, Kvittering for modtagelse af 144 td rug. Skipper Jens Thorsen skulle sejle rugen til Christiansø med jagten Cathrine. Egenhændige kvittering.
Pag. 95, No 68, Indsvindingsberegning
Pag. 96-108, No 69, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1831

”Allerunderdanigst Regnskab over Bornholms Lands Jordebogs Indtægter og Udgivter for Aar 1832”

1-2 Indholdsfortegnelse

3-12 Jordebogsregnskabet for året 1832

Regnskabet er underskrevet 10. juni 1833 af Christian Ludvig Sehestedt

13-98 Bilag til Jordebogsregnskab 1832

Pag. 13-16, No 1, ”Specifikation over hvis Gods paa Bornholms Amt, hans kongelige Majestæt, som seneste Jordebog, dateret 16. Juli 1696 er tilfalden at Oppebierge Landgilde, af meere end bemelte Jordebogs Regnskab for Aar 1736, fremlagte Specifikation og ellers andre herudi paaberaabte Ordres og Beviser, hvor under dog ej noget er anført, som dependerer af den 1720 begyndte Udmarks Commission siden samme ved dertil indrettede Jordebøger, af Anno 1729 og 1743 er sammendraget, og aparte beregnet”
Pag. 17-24, No 2-7, ”Beregning over 1832 Aars Afgiften af de siden 1729 indlagte udmarks jorder, om alt i den forfattede jordebog af 28. december 1743 er inddragen og beregnet”.
Pag. 25-37, No 8-14, Rentekammerets promemoria om salg af 50 td rug og 450 td landgildebyg på offentlig auktion. Med ”Udskrift af Rønne Byes Auctions Protocoll”. Med købernes navn og pris. Samt auktion over 80 td rug og 250 td byg med tilsvarende udskrift af auktionsprotokollen. Oversigt over auktionens udgifter. Dernæst ordre på at sælge 14 td rug og 107 td landgildebyg, med auktionsliste
Pag. 38, No 15, Kapitaltaksten 1832
Pag. 39-53, No 18-25, Rentekammerets meddelelse om at 48 tønder og 2 lispund landgildesmør skulle sælges på auktion – konditioner og salgslister. Auktion over 50 td. Smør med salgslister mm samt bilag for omkostningerne ved auktionsforretningerne. Auktion over 9 tønder 10 lispund landgildesmør med købsliste. Auktionsudgifter. Auktion over 4 tønde 8 lispund landgildesmør mv, samt rettens regning over auktionernes afholdelse.
Pag. 54-58, No 26, Specifikation over hvad, som med forandring af nye Fæstere udi Bornholms Amt er tilfalden den kongelige Majestæts Kasse i fæstepenge for Aaret 1832.
Pag. 59-62, No 27, ”Specifikation over hvad, som med Forandring af nye Eiere og beboere i Bornholms Amt er tilfalden Hans kongl. Maiestæts Kasse udi kiendelses Penge for Aaret 1831.
Pag. 63, No 28, Beregning over betalte mulkter for ikke at have betalt kendelsespenge.
Pag. 64, No 34(-52), Beregning af skovindtægter efter auktion af brænde mv fra Almindingen 3381 rd 58 sk. (bilag, der hører til denne beregning, mangler)
Pag. 65 No 53, Beregning over indtægter for salg af vrag og drivgods.
Pag. 66-69, No 54-57, Kvittering for afregning af sigt- og sagefaldsbøder.
Pag 70-71 No 58-59, attest på at der ikke var faldet mulkter for uretmæssig indtagelse af udmarksjorde.
Pag. 72, No 60, Specifikation over de 42 frivornedgårde, der kun betalte ½ ægtepenge
Pag. 73, No 61, Hospitalets forstander M. Dams kvittering for modtagelse af 3 tønder rugmel in natura fra den 20. vornedgaard i Aaker til Aakirkes fattiglemmer.
Pag. 74-79, No 62, Specifikation over de gårde der af forskellige årsager, havde fået moderation i landgilde for året 1832.
Pag. 80, No 63, ”Forklaring over den aarlige Landgilde på Bornholms Land, som i Jordebogs Regnskabet beregnes til indtægt Topmaalet i beregnet, saa og hvor meget Topmaalet beløber”.
Pag. 81, No 64, Amtstuen erindring om at landgildeyderne der ydede penge i stedet for naturalier, skulle regne med gamle mål, hvor 160 potter er lig med en tønde korn.
Pag. 82-83, No 65-66, Rigsbankens kvittering for indbetalt renter for hæftelser i faste ejendomme pr termin.
Pag. 84, No 67, Indsvindingsberegning
Pag. 85-98, No 68, Fortegnelse over landgilderestancer for året 1832