Ammunition og materiel-regnskaber 1810-1819

Ammunitions og Materiel Regnskabet for 1810

Se kilde i pdf

1 Indholdsfortegnelse

2-6 Regnskabet for Rønne Kastel og samtlige landets Poster og Kompagnier 1810

7-39 Bilag til ammunitionsregnskabet 1810, No 1-5

Pag. 9, No 4, Om oprettelse af stillingen som Tøjmester på Bornholm, som skulle overtage amtsforvalterens opgave at aflægge regnskab til generalkommissariatet til en løn på 50 rd. årligt. Kaptajn v. Mossin blev udnævnt den 20. juni 1811. Årets regnskaber blev underskrevet af Sehestedt og efterfølgende underskrevet af Mossin den 18. august 1811
Pag. 13-21, No 5, Regnskab og fortegnelse over Inventari Beholdningen ved Artillerie Compagniet paa Bornholm for 1810. Underskrevet af Mossin den 31. december 1810
Pag. 22-28, No 1 ad 6, Summarisk Extract med bilag A-F med tilgangslister
Pag. 29-39, No 2 ad 6, Summarisk Extract med bilag A-H med afgangslister