Category: Artikler

Skrivebog 1856

I forhold til sidste års skolehistoriske tema er det for sent at komme i tanke om min oldefars skrivehefte fra 1856, men historien er god, da den kan kobles til en konkret genstand. Foruden...

Karl Thorsens slægtstavle

Min far fortalte mig, at hans forældre havde købt en stamtavle, der viste, at vi var i familie med Bornholms befrier Jens Pedersen Kofoed, den legendariske kaptajn, der var med til at tage livet...

Præsten Anders Agerbech – rebel eller fantast?

”Jeg er intet uden en undertrykt belæst gammel Mand paa 63 Aar” skriver Anders Agerbech om sig selv i forordet til ”Den filosofiske Apothekers Historie” fra 1764. På Kongelig Bibliotek findes flere skrifter fra...

Glarmester, skoleholder og degn

Historien om Peter Petersen Lind (f. o. 1769) er bemærkelsesværdig på flere planer. Peter, hvis familie kom fra Bornholm, voksede op i København. Han og en anden dreng blev i 1781, som de første,...

Den skurvede skoleholder Hammer

I 1822 døde den 73 år gamle skolelærer Mogens Jensen Hammer i Åkirkeby. I 56 år havde han undervist børn i at læse, skrive og regne, først som privat skoleholder i Sandvig og dernæst...

Skolekonflikten i Klemensker 1778

Den 2. og 3. søndag i advent 1778 talte sognepræsten Jørgen Koefoed til sin menigheden om mulighederne for at få en skole bygget i Klemensker. Betingelsen var, at bønderne gav deres to gildesboer til...

Bornholmske breve til biskoppen 1730-1820

I arbejdet med at skrive artikel om ”Lærdommens historie på Bornholm i 1700tallet” til Bornholmske Samlinger 2015, blev jeg opmærksom på, at der lå mange spændende og nyttige arkivalier i Biskoppens indkomne sager. Der er...

”En tilforhandlet neger”

Mandag den 29. april 1805 var Rønne kirke propfuld. Omkring døbefonden stod 19 af byens bedste borgere samt præsterne fra Vestermarie, Aakirkeby, Rø og Hasle. Nærmest døbefonden stod provsten Christian Transe og dagens hovedperson...

Mordet i Sandkås 1715

Niels Larsen Bech fra Olsker fejrede fastelavn i Allinge i 1715 med øl og brændevin hos smeden David Dich. Han fik en ordentlig omgang bank af de lokale på grund af hans provokerende opførsel. Niels Bech...

han drak sig til døde i fransk brændevin…

Slægtsforskerens mest benyttede kilder er kirkebøger, folketællinger og skifter. For at skildre  en persons livsforløb må man nødvendigvis også søge i andre kildegrupper. Denne artikel handler om min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar og om hvilke kilder jeg...