Kongens Mark i Rø

Udsnit af kort 1885

Supplerende oplysninger til historien om Margrete: https://www.bornholmerting.dk/loegn-graviditet/

Margrete Larsdatters forældre boede på Kongens Mark i Rø. Bornholms Stednavne nævner ikke denne lokalitet, men jeg tror, at det ligger i området Bådsted – Dynddalen (mrk. stjerne). Margrete var tjenestepige på Bjergegaard i Olsker og hun besøgte Gertrud på Dynddalegaard i Rø. (mrk. ringe)

Oplysninger om Margretes far og mor, samt søskende findes i skifteprotokollen.

Lars Michelsen døde i 1742 og der blev skiftet efter ham den 11. april (se Skifter for Landsogne (LS) 1741-1749 nr. 36, pag. 179b). Boet skulle deles mellem enken Kirstine Ibsdatter og deres to døtre Maren og Arine. Maren havde været gift med Christian Rasmussen, soldat på Christiansø. Begge var døde og Marens arvepart skulle gå til deres datter Catrine Christiansdatter, som folk mente opholdt sig i Pommern. Arine var ugift og 47 år gammel og hendes værge var Niels Olsen Hoby.
Lars Michelsen døde i huset på Kongens Mark i Rø. De ejede er meget simpelt hus på 8 stolperums størrelse, der blev vurderet til sølle 5 daler. Der var en hest, en ko, en arbejdsvogn og lidt bohave. Der var også en lille kobberkedel af værdi 1 daler og 3 mark. Alt i alt opgjordes dødsboet til 26 daler 1 mark og 2 skilling. Når gælden blev fratrukket var der kun 6 daler og 1 mark til deling, men nok til at enken kunne blive boende i huset.

Kirstine døde 1½ år efter og den 24. september 1743 (LS 36 pag. 306b) holdtes atter skifte i det gamle 8 stolperums hus på Kongens Mark i Rø. Boet var intet værd.
Pigen Catrine, der var Kirstines afdøde datter Maren og Christian Rasmussens datter, opholdte sig nu i København. Tilbage var datteren Arine, der ikke kunne klare sig selv, men måtte have hjælp. Med sandemandens mellemkomst blev det fattige bo overdraget til Anines værge Niels Olsen Hoby, der overtog huset mod at love at han lod Anine bo hos sig, så længe de boede der. Anine var et fattigt menneske, der skulle nyde det som ”gotfolk” i sognet gav hende.

Skiftet var udformet som en attest mellem sognet og Niels Olsen Hoby, underskrevet af vurderingsmændene og Niels Olsen Hoby.
Det er interessante oplysninger, der supplerer min historie om Margrete Larsdatter, men også min historie om Fattige fiskere i Røsted.
Niels Olsen Hoby havde i 1737 3 børn ifølge sognepræsten i Rø liste over antallet af børn i sognet.