Sidegevinst ved trivialsager!

Nørre herreds tingbog er fyldt med sager om manglende skattebetalinger og arvesager. Det er ikke altid lige spændende, synes jeg. Men ind imellem er der overraskende og tankevækkende sager, som sætter tiden i perspektiv.
På tinget i Hasle mødte Mads Pedersen Viborg, som ”politimesterens fuldmægtig” og stævnede Hans Hansen på Hallegaard i Olsker (11. sg. Lille Hallegaard!), fordi han ikke havde sørget for at få sin lille pige Malene hjemmedøbt. Først den 29. marts 1691 – otte dage efter fødslen blev hun døbt i Ols kirke. Fuldmægtigen havde stævnet alle faddere og gæster til barnedåben til at vidne om sagen. Blandt vidnerne var en studiosus – eller skolemester – Oluf Gundersen, som ikke kunne møde på tinget det 28. august, fordi han var rejst fra øen.
Der er tre ”nye” oplysninger i sagen:
1. At byfogeden i Rønne blev kaldt for politimester og at han skulle føre kirkelige sager i herrederne. Jeg kender ikke til denne myndighed og ansvarsområde. Måske har det forbindelse med Inkvisitionskommissionen fra 1686? Politimesterbegrebet bliver først rigtig brugt i København efter politiforordningen af 1701.
2. At der var en lovmæssig tvang om, at alle børn skulle hjemmedødes umiddelbart efter fødslen.
3. At der tilsyneladende boede en skolemester på Lille Hallegaard i Olsker vinteren 1690/91. Oluf Gunnersen kommer sikkert fra Norge og rejste altså til Bornholm for at undervise børnene. Jeg har mødt militærpersoner på øen, samt tilrejsende folk fra København, der fungerede som skolelærere i vinterperioden. Noget tyder på at disse skolemestre boede på de større gårde og holdt skole for børnene i nabolaget.

Se Nørre Herreds Tingbog 1691-97 for 28. august 1691