Mistet anker ud for Nexø

Nexø i slutningen af 1600-tallet. Fra Krigsministeriets Kort og tegninger, mappe 4, nr. 18

Nexø i slutningen af 1600-tallet. Fra Krigsministeriets Kort og tegninger, mappe 4, nr. 18

Mange uventede oplysninger dukker op i Generalkommissariatets “Indkomne Sager”. Den 28. oktober 1693 sender  amtmand Wettberg et ønske fra fire Nexøborgere (Lars Jørgensen, Mads Jørgensen, Dederich Funch og Jeppe Jørgensen) om at ankeret, som ligger ud for Nexø, får lov til at liggende. Da Nexø havn mangler forsvarlige bolværk, bruger skipperne ankeret til at tøjre skibene ved. Søetaten havde planer om, at ankeret skulle afhentes og bringes til København. Ankeret var så vigtig for Nexø, at borgerne var villige til at betale leje for at beholde det.

Der findes en plantegning og et perspektiv fra sidste halvdel af 1600-tallet i Krigsministeriets kort og tegninger (mappe 4, nr. 18)  Her ses tydeligt et anker markeret. Det er uden tvivl det samme, som Nexøborgerne omtaler.