Et næsten 350-år gammelt stengærde

Grænsen mellem kongens Slotslyng og bønder og borgernes fælles udmarksjord var et evigt stridspunkt. Hvem havde retten til at rive lyng, grave tørv og hugge brændsel? En stor sag herom læses i Hammershus tingbog i 1709 (14. januar til 3. juni) og da Vefst Jensen Skov købte Hammersholm i 1744 af Kongen (Hammershus Tingbog 1744) , blev det igen spørgsmål om rettighederne. Nu var det ikke længere kongens rettigheder, men den lokale nye “godsejers” rettigheder, der blev stridsmålet.

Stengærdene er endnu synlige i Slotslyngen, sådan som det ses på denne video fra 2009:


En del af stengærdet i  Slotslyngen blev opsat da General Løvenhjelm var amtmand på Bornholm (1662-1673). Gærdet deler kongens Slotslyng fra Olsker og Rutsker bøndernes og Allinge og Sandvig borgernes fælles udmarksjord. I gennem perioden 1709 til 1746 var dette gærde årsag til stridigheder om rettigheder til at rive lyng, grave tørv og hugge brændsel. Den brolagte vej fra Hammershus til Brogård er synlig – dette var den vigtigste vej til Hammershus fra syd.